M: "Förtroendet för förvaltningschefen skadat"

Rektorn byts ut, förvaltningschefer ska coachas i ledning och en ny tjänst som ska kvalitetskontrollera skolor inrättas. Det är kommunens plan för att få krisande Storvretskolan på rätt köl. Men förtroendet förvaltningschefen är skadat, säger Moderaterna.

  • Publicerad 17:37, 15 jan 2019

Det är tisdag morgon och knappt en vecka sedan Skolinspektionen meddelade sitt beslut att gå in och ta över ledningen av Storvretskolan från Botkyrka kommun. Under måndagen meddelade utbildningsförvaltningen att skolans rektor får lämna sin tjänst. Idag jobbar Heléne Wallerstedt, tillförordnad rektor, sin första dag.

– Det känns bra, nu ska vi i ledningen fokusera på att göra vårt jobb, säger hon efter att ha presenterat sig för Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Behöver ny ledning"

Att byta ut rektorn är en del av det åtgärdspaket som utbildningsförvaltningen tagit fram för att lyckas vända utvecklingen på skolan.

– Vi behöver en ny ledning på skolan för att ta tag i problemen, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Skolledningen, men också förvaltningsledningen, bär skulden för att problemen med otrygghet, studiero och att elever inte får det stöd de behöver för att klara skolan, inte klarats upp på två år, enligt Skolinspektionen.

Skolkontrollant

Nu ska flera saker göras för att utbildningsförvaltningen ska få bättre koll på skolorna och var det finns problem. Förvaltningsledningen ska ta hjälp av Skolverket för att bli bättre på ledning och styrning och en helt ny tjänst inrättas. Med ett enda uppdrag – att hålla koll på skolorna.

– Det är en kvalitetscontroller som ska hålla koll, följa upp problem på skolor och kunna larma oss i nämnden om något är fel. Vi ska ha en mer direkt och tydlig uppföljning från förvaltningen och inte invänta årsrapporter för att upptäcka sånt, säger Emanuel Ksazkiewizc (S).

"Förtroendet skadat"

Beskedet att staten går in och i princip tvångsförvaltar skolan kom som en överraskning för honom.

– Vi har fått kontinuerlig avrapportering från förvaltningen om arbetet på Storvretskolan och jag var övertygad om att vi hade läget under kontroll. Men insatserna var inte tillräckliga och man lyckades inte genomföra en del av dem, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Men Willy Viitala, andre vice ordförande i utbildningsnämnden, säger att hans förtroende för förvaltningschefen är skadat.

– Vi har fått informationen av förvaltningen att allt är under kontroll, det har uppenbarligen inte stämt. Förtroendet är skadat. Jag är nyfiken på hur utbildningsnämndens ordförande ser på förtroendet, säger han, men tillägger att han inte riktar något avgångskrav mot någon i nuläget.

Emanuel Ksiazkiewicz (S) förtroende för förvaltningschefen är intakt.

– Ja, det är avgörande. Och det stärks av de åtgärder som sätts in nu. Förtroende för mig handlar inte bara om ifall man misslyckas. Jag tror att förvaltningen har förutsättningar att lyckas, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Förvaltningschefen: "Vi har inte förstått komplexiteten"

Skolinspektionen: Därför tar vi över skolan

Staten ingriper mot skola i Botkyrka

Nystart. Heléne Wallerstedt är ny tillförordnad rektor på Storvretskolan sedan i tisdags. Foto: Anna Sjögren

Problem på Storvretskolan

Skolinspektionen gjorde sin tillsyn hösten 2016.

Problemen på skolan handlar framför allt om att elever i behov av särskilt stöd inte får det, att elever utsätts för våld och verbala kränkningar och bristande studiero på lektionerna. Ett tydligt värdegrundsarbete saknas för högstadiet.

Sedan dess har bland annat två miljoner kronor skjutits till för att få in fler vuxna i skolan och antivåldsarbetet Tåget har införts i lägre årskurser. Skolinspektionen har inte sett några insatser för att förbättra studieron.