SVAR. Det är Säkerhetspolisen som har det huvudsakliga ansvaret att ta reda på vilka IS-återvändare som kan utgöra ett säkerhetshot. Men Botkyrka kommun har inte gjort tillräckligt mycket för att förbereda sig för återvändandet, hävdar Gül Alci (M). Foto: Moderaterna/Claudio Britos

(M) kräver besked om IS-återvändare

Botkyrka är en av de 41 kommuner i Sverige som kan behöva ta emot återvändare från det fallna IS-kalifatet. Men tydligare besked behövs om hur många som kommer och hur de kommer hanteras, menar Gül Alci (M).

  • Publicerad 12:02, 22 maj 2019

Varför har Botkyrka kommun inte kännedom om hur många IS-terorister som har återvänt till Botkyrka? Och kan kommunen utreda situationen för barnen till återvändarna? De frågorna ställer Gül Alci (M) i samband med kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag.

– Det har varit otydliga svar på varför man inte vet hur många som har kommit och hur många som är på väg. Först sa man att det inte kommit någon information, sedan att man medvetet inte gått ut med information, och nu senaste att det inte finns någon formell information. Jag tycker det är oroande, säger Gül Alci.

Ingen har kommit än

Men ännu har Botkyrka inte tagit emot någon återvändare från IS, svarar kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Dock finns det barn till IS-krigare som har koppling till Botkyrka och som eventuellt kommer komma hit. Hur många det rör sig om vill Ebba Östlin inte berätta.

– Vi har valt att inte gå ut med det. Ett av skälen är att vi faktiskt ännu inte vet hur många det blir eller om det blir några alls, säger hon.

Informationen från Säpo gäller nämligen alla barn till IS-återvändare som på något sätt har en anknytning till kommunen, så som att det var här de var folkbokförda innan de lämnade Sverige eller att de har anhöriga bosatta i kommunen. Säpo lämnar en generell orosanmälan till kommunen för varje barn men det betyder inte att barnen faktiskt kommer till Botkyrka när de återvänder till Sverige.

– Om barnens föräldrar är döda eller lagförda kan de ha släktingar i flera kommuner och då är det inte alls säkert att det är till Botkyrka de återvänder, säger Ebba Östlin.

Men kommunen har inte gjort tillräckligt mycket för att förbereda sig för återvändandet, hävdar Gül Alci. När kommunen hänvisar till sitt samverkansarbete mellan lokalpolis och socialtjänst skjuter den bredvid målet, menar hon.

Inte en lokalpolis fråga

– Samverkansstrukturer bygger på det befintliga förebyggande arbetet men det som behövs nu är inte förebyggande utan hantering. Dessutom bygger det på samarbete med lokalpolisen, men det är inte lokalpolisen som äger den här frågan. Det är en nationell fråga och då behöver vi både nationellt och regionalt samarbete, säger hon.

Men Ebba Östlin menar att kommunen planerar för samarbete både regionalt och nationellt.

Så har kommunen beredskap att ta hand om de barn som återvänder?

– Än så länge har vi bara en generell orosanmälan. Det är först när barnen kommer hit som vi kan utreda och omhänderta. Att utreda om barn far illa har vi stor vana vid, däremot har vi inte samma vana att möta och hjälpa barn som varit med om krigstrauman. Här kommer vi behöva samverka med regionen och det nationella rådet, säger hon.

Vad gäller de vuxna IS-återvändarna är det polisens jobba att lagföra dem och där kommer kommunen genom skola, socialtjänst och polis hjälpa till, menar Ebba Östlin.

– I och med att vi känner till barnen så känner vi till deras föräldrar, men även om kommunen på annat sätt får kännedom om krigsförbrytelser så har vi rutiner för att kunna bryta sekretessen i socialtjänsten när vi misstänker ett brott som ger mer än ett års fängelse, säger hon.

Arams kusiner dödades av IS

De ansvarar för IS-återvändarna

Säkerhetspolisen bevakar personerna utifrån hot för terrorism, samt utreder misstankar om terroristbrott. Säkerhetspolisen informerar polisen.

Polismyndigheten utreder misstankar om annan brottslighet, såsom brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Men även annan misstänkt brottslighet. Finns någon misstanke om brott ska polisen inleda förundersökning.

Kommunen ansvarar för stöd och skydd till barn (under 18 år) som återvänder från IS-kontrollerade områden, om det skulle behövas. Säpo och polisen gör orosanmälan till socialtjänsten. Kommunen ansvarar också för eventuella stödinsatser om det är något som efterfrågas av de vuxna återvändarna.

Civilsamhället har en viktig roll att spela och är ofta en viktig brygga till de som vanligtvis inte har kontakt med myndigheter. Trossamfund och religiöst baserade aktörer kan bidra med viktiga insatser.

Källa: Center mot våldsbejakande extremism

Visa merVisa mindre