Samling. Stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), har bjudit in lokala Spångaaktörer till stormöte om Spångas framtid. Foto: Anna Rönnqvist/Stella Papapanagiotou

M-topp bjuder in till stormöte om Spångas utveckling

Spångas utveckling är på tapeten. Igår berättade vi om ett öppet möte på temat, som ordnas av en grupp Spångabor. Men även stadsdelsnämndens ordförande vill diskutera frågan och har bjudit in lokala aktörer till stormöte.

  • Publicerad 16:36, 15 maj 2019

Det är mycket på gång i Spånga. Flera bostadsprojekt byggs och planeras, Mälarbanan växer fram, nya cykelstråk är på gång.

Igår berättade vi om en en grupp Spångabor, som under parollen För Spångas framtid ordnar ett öppet möte i Spångafolkan nästa vecka. De efterlyser bland annat en långsiktig planering och samordning av allt som ska hända i centrala Spånga.

LÄS MER: Nytt nätverk i Spånga kräver mer info om nybyggen

Flera lokala politiker kommer att närvara på det mötet. Och att frågan behöver diskuteras, det tycker också stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M), som även han bjudit in till ett "stormöte" om samma ämne.

Vill stämma av

– Vi vill skapa en bättre dialog med medborgarna. Det är mycket som händer, och kommer att hända under lång tid. Vi vill stämma av vad folk tycker, säger Ole-Jörgen Persson.

Stormötet hålls 28 maj, alltså en vecka efter det ideella initiativet. Inbjudna är föreningar, organisationer, företagare och fastighetsägare som är verksamma i Spånga.

– Det är inte ett helt öppet möte, vi har valt den här formen till att börja med. Men jag är öppen för flera varianter, säger Ole-Jörgen Persson.

Vad tycker du om initiativet till den öppna mötet, av ett antal Spångabor?

– Det är positivt att människor organiserar sig och tar ansvar för samhällsutvecklingen. Jag hade gärna sett att vi hade samordnat våra initiativ. Själv kan jag inte komma på deras möte men den politiska majoriteten i stadsdelsnämnden kommer att vara representerad, säger Ole-Jörgen Persson.

Till stormötet, som är initierat av politiken, kommer de båda borgarråden Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd och Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, samt representanter från centrala förvaltningar i staden.

– De här frågorna är inte stadsdelsnämndens ansvar, men genom att ordna det här mötet vill vi vara en kanal mellan aktörer i Spånga och staden. Min förhoppning är att vi ska ha mötena åtminstone varje år, säger Ole-Jörgen Persson.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt