M-toppen om stängningen av Stigen

Att mötesplatsen Stigen i Skogås stänger är en nödvändig prioritering, tycker Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande på socialnämnden.

  • Publicerad 10:20, 19 feb 2020

Men Socialdemokraterna tycker inte att det finns grund för att fatta något beslut.

–  Jag vill se en bättre beskrivning av vilka som kommer till Stigen och vad konsekvenserna blir för dem. När man gjort det kan man sedan besluta om man ska avveckla eller utveckla verksamheten, säger Anneli Sjöberg (S), andra vice ordförande i socialnämnden i Huddinge.

Socialnämndens ordförande, Eva Carlsson-Paulsén (M), tror däremot inte att en utveckling av Stigen står för dörren.

– Jag ser inte att själva Stigen kommer att utvecklas men andra mötesplatser och överhuvudtaget arbetet med psykisk ohälsa ska vi utveckla, säger hon.

– Däremot ska avvecklingen ske successivt, inte pang bom.

Hon menar att kommunen måste prioritera för att göra största möjliga nytta.

– Utredningen säger att 30–45-åringar behöver fångas upp, och de har andra intressen än att träffas på Stigen, säger Eva Carlsson-Paulsén.

Men enligt Anneli Sjöberg går man för fort fram.

– Det finns risk att brukarna blir ännu mer isolerade. Först behöver man se till att ordna för dem som kommer till Stigen, se vart de ska ta vägen. Därefter kan vi ta beslut, säger hon.

Oppositionen tänker därmed kräva att beslutet återremitteras till förvaltningen.

Men Eva Carlsson-Paulsén säger att socialnämnden redan bett om mer underlag, som presenteras muntligt på nämndmötet.

– Det är väldigt få personer som kommer till Stigen. Många av dem är ju mellan 60–65 år. Vi ska försöka använda socialförvaltningens lokaler för äldreomsorgen så att de inte ska behöva åka så långt.

När tidningen går i tryck finns inget beslut ännu från Socialnämnden.