M tvekar om utbyggnaden av Spårväg City

Någon särskilt tuff debatt blev det inte när landstingets tyngsta trafikpolitiker möttes i ett "sjöslag" igår. Eventuella nya motorvägar och framförallt hur och om Spårväg City ska byggas ut var det enda som fick det att hetta till.

  • Publicerad 14:37, 24 aug 2018

Debatten till på fartyget M/S Soya III gick snällt till och partierna tilläts i tur och ordning att presentera sin vision för landstingets trafikpolitik. I mångt och mycket råder en samsyn, bland annat tycker samtliga att trängseln i stan måste lösas. Vägen dit skiljer sig dock en aning. Alliansen vill bygga motorväg i form av östlig förbindelse medan V och MP säger nej. S meddelar att man är positivt inställd till vägen på sikt.

En fråga som tog mycket plats var den om Spårväg City. När debattledaren Kristina Alvendal bad debattörerna, som representerade samtliga landstingspartier utom Sverigedemokraterna, att med en skylt säga ja eller nej till att bygga ut spårvägen till Ropsten / Norra Djurgårdsstaden blev det så när ett rungande ja.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Socialdemokraterna i form av Talla Alkurdi (S) sa snarare ett nja och lyfte fram den gamla idén med så kallade BRT-bussar (snabbussar på separata körfält eller helt egna körbanor) som ett alternativ. Moderaternas Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, försökte stilla entusiasmen något och pekade på ett det är en mycket som måste utredas och att det i dagsläget inte finns någon finansiering.

Landstingsmoderaterna: Stadens fel att Spårväg city blir försenad

– Det är inte bara ett räls som kan börja läggas, sa han och bjöd samtidigt in övriga partier till ett samtal om kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden efter valet. Ett samtal som samtliga debattörer med hjälp av sina ja-skyltar ställde sig positiva till.

Tomas Erikson (MP) var desto mer optimistisk till utbyggandet och lovade att hans parti kommer se till att spaden sätts i marken om de kommer till makten under den kommande mandatperioden.

– Att bygga ut Spårväg City är ett skarpt vallöfte från vår sida, sa han.