Moderaternas gruppledare på Kungsholmen Joel Laurén oroas av de ökade kostnaderna för tiggeriet och vill se en utredning. Foto: Moderaterna/Mostphotos

M vill granska tiggeriet på Kungsholmen

Utred tiggeriet på Kungsholmen. Det föreslår Moderaterna i stadsdelen som vill se en "nollvision". Men stadsdelens ordförande är kritisk: "Det blir ett rundgångsarbete."

  • Publicerad 15:54, 25 jan 2017

Moderaterna centralt i staden är för ett tiggeriförbud och har även föreslagit att ordningsvakter ska kunna avhysa EU-migranter från olagliga boplatser. Nu tar partiet frågan vidare lokalt på Kungsholmen och vill att stadsdelen ska utreda tiggeriet i stadsdelen, bland annat vill man veta vilka konkreta åtgärder som ska genomföras under 2017 och hur många boplatser förvaltningen uppskattar finns i stadsdelen.

Förslag: Låt ordningsvakter flytta olovliga bosättningar

– Det vi har sett är att att man från stadsdelsförvaltningens sida visar att kostnaden kommer öka för tiggeriet under året. Utifrån det så tycker vi att man är skyldig att ge Kungsholmsborna en överblick och en helhetsbild kring detta, säger Joel Laurén (M) gruppledare för Moderaterna i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Men är detta en stadsdelsfråga, borde det inte utredas centralt av staden?

– Utifrån att Kungsholmsborna känner oro för detta enligt polisens medborgardialog så är det just detta. Dessutom syns det i stadsdelens verksamhetsplanen för 2016 att kostnaden för tiggeriet ökar, säger Joel Laurén.

Vad krävs rent konkret, ni talar om en "nollvision"?

– Någon form av tiggeriförbud, men det ligger inte på stadsdelsnivå. Det vi vill göra är att vända på varje sten i den här frågan och se vad vi kan göra på stadsdelsnivå på sikt, den strategin saknas idag, säger Joel Laurén.

LÄS ÄVEN: "M: Skänk inte pengar till tiggare"

Syftet med utredningen är att se vilka åtgärder man kan vidta och därmed skapa en långsiktig plan, enligt Joel Laurén.

– Ingen av Socialdemokraternas åtgärder ger ett långsiktigt svar på problemet med dessa människor som lever i omänskliga förhållanden i olagliga bosättningar som är ovärdiga en stadsdel som Kungsholmen, säger han.

"Förslag istället för utredningar"

Stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S) gläds åt att "Moderaterna vill vara med och göra det bättre för människorna som har det svårt."

– Men jag önskar att de kunde komma med förslag på vad de vill göra istället för fler utredningar. Under de år som vi varit i majoritet har vi jobbat ihop med polisen i ett brett grepp från stadens sida. Vi måste jobba, och jobbar med frågan i stadsdelarna, i allra högsta grad. Men det är viktigt att vi gör det tillsammans med staden som helhet, annars får det sämre effekt, säger Arvid Vikman.

LÄS ÄVEN: "Nu ska polisen synas mer på Kungsholmen"

Gällande trygghetsfrågan så pekar Arvid Vikman på den samverkansöverenskommelse med polisen som stadsdelen har där frågan om tiggeriet finns med i arbetet för ökad trygghet på Kungsholmen. Han delar inte bilden att Socialdemokraternas åtgärder inte är tillräckliga.

– Bland annat finns ett program om 15 punkter med olika insatser som gjorts. Ett exempel är de tiggare som frivilligt flugit tillbaka till sitt hemland med stadens stöd. Ska man avvisa tiggare från vissa platser så blir det ett oändligt rundgångsarbete om de inte har någonstans att ta vägen, säger Arvid Vikman.

De här frågorna vill Moderaterna har svar på

- Ungefär hur många utsatta EU-medborgare bedömer förvaltningen ägnar sig åt tiggeri på Kungsholmen?

- Hur många boplatser för utsatta EU-medborgare beräknar förvaltningen finns i nuläget och fanns på Kungsholmen under 2016 samt hur bedömer förvaltningen att levnadsstandarden och de sanitära förhållandena är för de boende vid dessa boplatser?

- I den Gemensamma lokala lägesbilden för samverkan med polisen nämns att ett av de främsta problem som lyfts kring tryggheten på Kungsholmen är tiggeriet, det står också att ”besökarna från EU-länder i stadsdelen som bebor gator och parkområden är ett ökande problem”, vilka problem bedömer förvaltningen att detta leder till?

- Hur kommer det sig att kostnaden för utsatta EU-medborgare kommer att öka för Kungsholmens stadsdelsnämnd under 2017 samt vad läggs dessa resurser på för insatser?

- Vilka åtgärder har förvaltningen fått i uppdrag att utföra under 2017 för att långsiktigt kunna uppnå en nollvision för utsatta EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri på Kungsholmens gator?