Foto: Mikael Andersson/Rasmus Panagiotis Columbus

M vill porta kriminella från deras områden

Dubbla straff för gängrelaterade brott och narkotikaförsäljning, förbud för kriminella att återvända till områden där de begått brott och ett nationellt avhopparprogram. Det var några förslag i det tolvpunktsprogram mot gängkriminalitet som Moderaterna presenterade under en pressträff i Fittja på morgonen.

  • Publicerad 11:11, 11 jun 2018

Under morgonen presenterade Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, ett tolvstegsprogram mot gängkriminaliteten.

– Sverige har ungefär 5000 kriminella aktörer, 200 kriminella gäng och vi är uppe på rekordnivåer med dödsskjutningar. Man kan notera att Sverige avviker när det gäller användandet av handgranater i kriminella miljöer. De som drabbas är hederliga människor i utsatta områden, sa Tomas Tobé innan han tog upp de tolv punkterna som Moderaterna vill se mot gängkriminaliteten.

Så ska Botkyrka bryta de kriminellas makt

Dubbla straff för knarkförsäljning

Inspirerade av Danmark föreslår Moderaterna bland annat fördubblade straff för de brott som begås i gängmiljöer och för narkotikaförsäljning. Partiet vill också göra det enklare att häkta individer.

– Nu krävs det att minimistraffet är två års fängelse för att kunna häkta någon, vi vill sänka det till ett år. Det kan handla om grov misshandel, rån eller utpressning. Det är ett helt nytt verktyg för at få bort kriminella individer från gatan, sa Tomas Tobé.

Dessutom föreslår partiet ett så kallat vistelseförbud. Individer som har dömts för brott ska, efter domstolsbeslut, kunna förbjudas att vistas i ett område där man begått brott.

– Det är både för att ge det utsatta området en chans att vända utvecklingen. Men också ge en tydlig signal till den kriminella: vänd ditt liv, säger Tomas Tobé till BotkyrkaDirekt efter presskonferensen.

Men ni vill alltså porta människor från områden som de vuxit upp i?

– Givetvis ska det finnas begränsningar och möjlighet att besöka sin familj. Men vi måste se till att bryta spiralen. Det är alldeles för många kriminella som kommer tillbaka och hyllas som hjältar efter fängelsetiden. Vi vill ge polisen möjligheten att utfärda en tydlig signal: du kommer hamna i fängelset om du fortsätter ditt kriminella liv.

Straffbart att ljuga för polisen

Partiet vill också underlätta för polisen att använda hemliga tvångsmedel som avlyssning och kameraövervakning.

För att få fler att våga vittna mot gängkriminella ska personsäkerheten kring vittnen "ses över". Och de som skyddar kriminella och ljuger i polisförhör ska straffas, enlig Moderaterna.

– Vi vill även införa kronvittnen – om man är beredd att medverka och ge information som leder till att en annan kriminell lagförs ska det kunna ge straffskildring. Det handlar om att bryta den tystnadskultur som vi tyvärr har i våra särskilt utsatta områden, säger Tomas Tobé.

De presenterade också ett förslag gällande unga som dragits in i den organiserade gängkriminaliteten.

– Socialtjänsten räcker inte till idag. Vi vill skapa möjligheten att öppna en ny enhet i Kriminalvården som ska arbeta med unga i grov brottslighet för att avlasta socialtjänsten i utsatta områden, säger Tomas Tobé.

Vill införa nationellt avhopparprogram

Partiet föreslår också ett nationellt avhopparprogram, då man menar att arbetet idag varierar stort mellan kommunerna.

– Det här sker olika över hela landet. Många kommuner saknar muskler för att göra detta effektivt. Men de personer som väljer att ta del av avhopparprogram ska få hjälp att vända sitt liv. Är man inte beredd att lämna? Då ska man punktmarkeras. Alla myndigheter ska försvåra för dem att leva ett kriminellt liv.

12 punkter

Det här föreslår Moderaterna mot gängkriminaliteten:

Fördubblade straff för gängrelaterad brottslighet.

Fördubblat straff för narkotikaförsäljning.

Porta kriminella från deras områden. Det ska gå att utfärda vistelseförbud, kriminella ska kunna förbjudas att vistas i områden där de begått brott.

Gör det lättare att häkta. M vill minska kravet för obligatorisk häktning. Idag ska minimistraffet vara två års fängelse för att kunna häkta någon, M vill sänka det till ett år.

Gör det lättare för polisen att utreda gängkriminella. M vill sänka ribban för när polisen kan använda sig av t ex kameraövervakning och buggning.

Skydd till vittnen. M vill skärpa straffen för övergrepp i rättssak, alltså skärpta straff för dem som försöker hindra personer från att vittna, t ex genom hot. Man vill införa så kallade kronvittnen, de kriminella som medverkar till att polisen kan få ytterligare information för att knäcka gängkriminaliteten ska kunna få skydd.

De som ljuger i förhör straffas. Det ska bli straffbart att ljuga i polisförhör.

Ta kriminellas tillgångar. Ändra regelverket så att det blir lättare för polisen att beslagta kriminellas egendomar.

Nationellt exitprogram. Arbetet för att hjälpa avhoppare ska stärkas nationellt.

Fånga upp unga kriminella. Staten ska ta ett större ansvar för unga kriminella. Socialtjänsten i utsatta områden avlastas när Kriminalvården tar ansvar för de unga som ska tas ur gängkriminaliteten.

Beslagta tillgångar. Det ska bli lättare för myndigheter att beslagta kriminellas tillgångar.

Kommuner ska bli mer aktiva i att stänga ner brottslig verksamhet. Kommunala verksamheter behöver bli mer aktiva i det brottsförebyggande arbetet och samarbeta nära polisen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.