Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden, vill se hårdare tag mot gatubarnen. Foto: Anneli Larsson

M vill se hårdare tag mot gatubarnen

Majoritetens förslag för att hantera Stockholms gatubarn är tandlösa. Det anser Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden, som vill att de barn som begår brott och ofta avviker direkt ska låsas in.

  • Publicerad 10:38, 4 aug 2017

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) har föreslagit specialiserade familje- och HVB-hem med särskilda utbildningsinsatser för personalen och ett utökat samarbete med Stadsmissionen för att skapa nya mötesplatser för de barn som i dag lever på Stockholms gator.
– Vi upplever förslagen som tandlösa, man måste göra mycket mer, säger Andréa Ström (M), vice ordförande i socialnämnden.

Så ska staden hantera gatubarnen

Nya mötesplatser skulle inte hjälpa eftersom barnen undviker kontakt med myndigheter, menar Andréa Ström. Hon anser att placeringar inom Statens Institutionsstyrelse (SIS) ska göras oftare, eftersom barnen ofta avviker från andra boenden. SIS bedriver individuellt anpassad tvångsvård och har möjlighet att låsa in individer.

– När man ser att ungdomar avviker gång på gång, begår brott och kanske har ett drogmissbruk, vilket stämmer för många av dem som befinner sig på Stockholms gator, då anser vi att man ska använda sig av SIS-placeringar direkt, säger Andréa Ström.

Något som är svårt att genomföra i dag enligt Göran Hägglund, biträdande chef på socialförvaltningen i Stockholm.

– Politikerna kan på lokal nivå besluta om att placera en ungdom på Statens Institutionsstyrelse. Problemet är att det kan vara fyra veckors väntetid på grund av platsbrist. Och fler platser är ett beslut på statlig nivå.

Gatubarn bakom rån på Södermalm

"Socialtjänsten ska inte bakbindas av politiken"

Andréa Ström vill även se ett centraliserat mottagande av ensamkommande i Stockholm, istället för dagens system där mottagande, beslut och uppföljning sker i de olika stadsdelarna.
– Det skulle ge bättre uppföljning för individen och en likvärdig hantering över hela staden. Det blir också lättare att se vilka familjehem och HVB-företag som misskött sig.

Socialtjänsten handfallna inför gatubarnen: "Vet inte vad vi ska göra"

Barn kan låsas in med stöd av LVU, Lagen om vård av unga. Processen är dock tidskrävande eftersom beslutet måste godkännas av politiken och förvaltningsdomstolen.
– Det kan ta veckor innan politiken sammanträder för att ta det beslutet. Redan i dag kan sociala delegationens ordförande fatta beslut i akuta ärenden, men vi vill ge behörighet direkt till berörda socialsekreterare att fatta beslut i brådskande fall, säger Andréa Ström.

Det är ju en lagstadgad beslutsordning som måste följas. Vad har Stockholms politiker för möjlighet att ändra på det?
– Om det kräver lagändringar så vill jag att regeringen ser över det.

Har ni något förslag på åtgärder i väntan på lagändring?
– Nej, det får jag återkomma med, säger Andréa Ström och fortsätter:
– Alternativt får vi se om politiken kan sammanträda oftare. Socialtjänsten ska inte behöva bakbindas av att vänta på politiken.