Grev Turegatan. P-huset planeras att rivas och gågatan är tänkt att fortsätta fram till korsningen vid Riddargatan. Foto: Natalie Nordenswan

Majoriteten kritiska till nya Stureplan: För få bostäder

En jätteförvandling väntar Stureplan. Mer handel, ny tunnelbaneentré, och rivning av p-hus. Men trots mycket prat om nya bostäder så blir det bara 27 fler.

  • Publicerad 07:30, 1 aug 2015

Vi är emot att man river 10 fungerande bostäder för att bygga 37 nya

Nu har de styrande politikerna beslutat om programsamråd för en ombyggnation av kvarteret där Sturegallerian ligger. Men den styrande majoriteten med Roger Mogert (S) i spetsen är kritisk till att den stora ombyggnationen – som ska göra kvarteret mer attraktivt – bara får ett tillskott på 27 nya bostäder.

I ett mejl till Östermalmsnytt skriver borgarrådssekreteraren att ambitionen att öppna upp kvarteret och stärka kopplingen till tunnelbanan är välkommen. Men att taklandskapet liksom påbyggnaden bör vidarearbetas så att det anpassas bättre till stadsbilden.

”Därutöver bör möjligheten att tillskapa fler bostäder inom kvarteret undersökas” heter det i ett särskilt utlåtande från majoriteten.

Ville avslå

Folkpartiets Björn Ljung ville avslå hela programmet, eftersom han anser att man river kulturhistoriskt viktiga hus:

– Vi är emot att man river 10 fungerande bostäder för att bygga 37 nya, säger han.

– Det enda som är bra är att man bygger om tunnelbaneentrén och river p-huset på Grev Turegatan, men helhetsbilden med högre hus i de inre delarna av kvarteret där stora delar av kvarteret rivs är inte bra, eller att 1880-talshuset Freys hyrverk rivs. Det kommer att innebära stora negativa konsekvenser för den klassiska stenstaden, säger Björn Ljung.

Orolig för lägenheten

En kvinna som bor i hyresrätt i kvarteret sedan 20 år är mycket orolig för ombyggnadsplanerna. Hon skrev till Roger Mogert i juli med frågor om sin framtida boendesituation men har inte fått svar än. Hon har också vänt sig till Hyresgästföreningen.

Enligt Hyresgästföreningen så är det generellt så att stora förändringar som när ett helt kvarter byggs om kan innebära att de boende förlorar sina hyreskontrakt förklarar Jens Lundberg, presstalesman.

– Det finns egentligen två scenarion. Det ena att man river och bygger så dyra bostäder att hyresgästerna oftast inte har råd att bo kvar. Den andra att man bygger helt nytt utan att de boende får behålla kontraktet, säger Jens Lundberg.

Ett första programsamråd ska nu genomföras. Björn Ljung bedömer att det skulle kunna vara möjligt att börja bygga inom fem år.

Projektet

Kvarteret sträcker sig mellan Humlegårdsgatan, Grev Turegatan och Birger Jarlsgatan.

Förslaget omfattar en del rivningar av kvarterets inre byggnader som ersätts med nya. En del av den sparade bebyggelsen föreslås byggas på med 1 till 4 våningar. Flytt av tunnelbaneuppgång.

Fastigheterna ägs av AB/AIDA och Vasakronan.