MAJORITETEN. Anna-Lena Johansson (L), Henrik Thunes (M) och Magnus Ramstrand (KD) presenterade under torsdagen ett budgetförslag för 2019. Foto: Pauline Cederblad

Majoriteten satsar på ordningsvakt och demensvård

Nu presenterar den politiska majoriteten i Sollentuna sin budget för 2019. Bland annat utlovas extra satsningar på förskola, trygghet och demensvård.

  • Publicerad 15:58, 17 maj 2018

Vi vet att det behövs insatser för att fånga upp barn tidigt som riskerar att hamna snett

Ett ansträngt ekonomiskt läge i hela kommunsverige och många stora investeringar i bland annat skolor och idrottshallar framöver i Sollentuna – utgångsläget hade kunnat vara mer gynnsamt. Det konstaterar Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen, när majoritetens budgeten för 2019 presenterades under torsdagen.

Skatteutjämningssystemet fått också full effekt nästa år, där 143 miljoner försvinner från kommunens budget.

– Men vi går ändå fram med en budget där vi riktar krafter mot där det behövs mest. Vi satsar främst på de yngsta och de äldsta, säger han.

Rent konkret innebär det ytterligare tio miljoner kronor extra till vård- och omsorgsnämnden för 2019 – som sedan ska stegras utifrån behoven.

– Från i år fram till 2021 kommer 80-plusarna öka med fyra procent. Efter det kommer det fortsätta öka. Det måste vi ta höjd för när vi till exempel bygger äldreboenden. Den allmänna pris- och löneuppräkningen innebär också 19 miljoner kronor ytterligare för vård- och omsorgsnämnden, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd.

En annan riktad insats kommer att ske på demensområdet. Där vill majoriteten lägga två miljoner kronor på att bland annat stärka dagverksamheten för dementa och utbilda personal hos kommunens hemtjänstutförare inom området.

När de kommer till kommunens yngre invånare innehåller budgeten en satsning på två miljoner kronor avsedda för hemmasittande barn och ungdomar i åldern 7-12 år.

– Vi ser att barn och ungdomar mår allt sämre. Det här är ett sätt att ta det på allvar och tidigt fånga upp barn och sätta in insatser. Det tror vi är väldigt viktigt, menar Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Den allmänna pris- och löneuppräkningen är på 2 procent och gäller alla nämnder förutom barn- och ungdomsnämnden som kommer att få 3,5 procent, vilket innebär ungefär 56 miljoner kronor.

– De två stora utmaningarna för barn- och ungdomsnämnden är lokalkostnaderna som stiger med de nya lokalerna, och lönekostnaderna. Vi vill kunna behålla personal. Vi bedömer att det här tillskottet ska kunna täcka upp de bitarna, säger Henrik Thunes.

För att öka tryggheten i kommunen vill majoriteten bland annat anställa en ordningsvakt i centrala Sollentuna. I första hand är det Aniaraplatsen där man anser att behovet finns. Till ordningsvakten, och andra trygghetsskapande åtgärder, ska en miljon kronor avsättas.

– Vi lägger också till en och en halv miljoner kronor i arbetet med klottersanering och en miljon till ökad renhållning. Det ska vara rent och snyggt i Sollentuna, säger Anna-Lena Johansson.

Den 11 juni under kommunfullmäktige ska budgeten behandlades och debatteras.

MER Ur budgeten

Sporthallen i Viby kommer att utredas.

Pisterna/underlaget i A och B-hallen samt bandyplanen kommer att renoveras.

En stadsträdgårdsmästare föreslås anställas för att planera utomhusmiljön långsiktigt.

Tennishallen som ska rivas på Edsbergs sportfält ska ersättas med ny som ska stå färdig 2019. Förhoppningen är att dessa hallar så överlappa så att föreningen inte behöver stå utan hall.

Skattesatsen föreslås inte förändras i majoritetens budget.

Utöver uppräkningen på 3,5 % till barn- och ungdomsnämnden (ca 56 Mkr) riktas även 3,5 miljoner kr till BUN för att förstärka förskolans verksamheter och personal.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Sollentunabo fast i Skatteverkets granskning

Nyheter Försökte undanhålla miljonbelopp En man som bor i Sollentuna har blivit påkommen med att inte redovisa inkomster, moms och arbetsgivaravgifter som han ska. Han måste nu betala nästan 2,8 miljoner kronor till Skatteverket.torsdag 17/1 14:06

Hyllad Gärdestad-konsert tillbaka

Nyheter Ny artist tar plats på scenen Succéföreställningen This is Ted kommer snart att spelas ännu en gång i Sollentuna. Och den här gången dyker ett ny artist upp vid sidan av Janne Schaffers på scenen.onsdag 16/1 12:40

Minskad brottslighet i Sollentuna

Nyheter Narkotikahandeln en stor utmaning Rån och inbrott är två av de brott som minskade under förra året i Sollentuna. Det finns dock fortfarande ett antal "hot spots" där polisen arbetar för att bland annat minska narkotikahandeln.tisdag 15/1 12:41