MAJORITETEN. Anna-Lena Johansson (L), Henrik Thunes (M) och Magnus Ramstrand (KD) presenterade under torsdagen ett budgetförslag för 2019. Foto: Pauline Cederblad

Majoriteten satsar på ordningsvakt och demensvård

Nu presenterar den politiska majoriteten i Sollentuna sin budget för 2019. Bland annat utlovas extra satsningar på förskola, trygghet och demensvård.

  • Publicerad 15:58, 17 maj 2018

Vi vet att det behövs insatser för att fånga upp barn tidigt som riskerar att hamna snett

Ett ansträngt ekonomiskt läge i hela kommunsverige och många stora investeringar i bland annat skolor och idrottshallar framöver i Sollentuna – utgångsläget hade kunnat vara mer gynnsamt. Det konstaterar Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen, när majoritetens budgeten för 2019 presenterades under torsdagen.

Skatteutjämningssystemet fått också full effekt nästa år, där 143 miljoner försvinner från kommunens budget.

– Men vi går ändå fram med en budget där vi riktar krafter mot där det behövs mest. Vi satsar främst på de yngsta och de äldsta, säger han.

Rent konkret innebär det ytterligare tio miljoner kronor extra till vård- och omsorgsnämnden för 2019 – som sedan ska stegras utifrån behoven.

– Från i år fram till 2021 kommer 80-plusarna öka med fyra procent. Efter det kommer det fortsätta öka. Det måste vi ta höjd för när vi till exempel bygger äldreboenden. Den allmänna pris- och löneuppräkningen innebär också 19 miljoner kronor ytterligare för vård- och omsorgsnämnden, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd.

En annan riktad insats kommer att ske på demensområdet. Där vill majoriteten lägga två miljoner kronor på att bland annat stärka dagverksamheten för dementa och utbilda personal hos kommunens hemtjänstutförare inom området.

När de kommer till kommunens yngre invånare innehåller budgeten en satsning på två miljoner kronor avsedda för hemmasittande barn och ungdomar i åldern 7-12 år.

– Vi ser att barn och ungdomar mår allt sämre. Det här är ett sätt att ta det på allvar och tidigt fånga upp barn och sätta in insatser. Det tror vi är väldigt viktigt, menar Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Den allmänna pris- och löneuppräkningen är på 2 procent och gäller alla nämnder förutom barn- och ungdomsnämnden som kommer att få 3,5 procent, vilket innebär ungefär 56 miljoner kronor.

– De två stora utmaningarna för barn- och ungdomsnämnden är lokalkostnaderna som stiger med de nya lokalerna, och lönekostnaderna. Vi vill kunna behålla personal. Vi bedömer att det här tillskottet ska kunna täcka upp de bitarna, säger Henrik Thunes.

För att öka tryggheten i kommunen vill majoriteten bland annat anställa en ordningsvakt i centrala Sollentuna. I första hand är det Aniaraplatsen där man anser att behovet finns. Till ordningsvakten, och andra trygghetsskapande åtgärder, ska en miljon kronor avsättas.

– Vi lägger också till en och en halv miljoner kronor i arbetet med klottersanering och en miljon till ökad renhållning. Det ska vara rent och snyggt i Sollentuna, säger Anna-Lena Johansson.

Den 11 juni under kommunfullmäktige ska budgeten behandlades och debatteras.

MER Ur budgeten

Sporthallen i Viby kommer att utredas.

Pisterna/underlaget i A och B-hallen samt bandyplanen kommer att renoveras.

En stadsträdgårdsmästare föreslås anställas för att planera utomhusmiljön långsiktigt.

Tennishallen som ska rivas på Edsbergs sportfält ska ersättas med ny som ska stå färdig 2019. Förhoppningen är att dessa hallar så överlappa så att föreningen inte behöver stå utan hall.

Skattesatsen föreslås inte förändras i majoritetens budget.

Utöver uppräkningen på 3,5 % till barn- och ungdomsnämnden (ca 56 Mkr) riktas även 3,5 miljoner kr till BUN för att förstärka förskolans verksamheter och personal.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tonårsflickor misshandlade jämnårig

Nyheter Sex flickor, varav flera bor i Sollentuna, har nu dömts för en misshandel som inträffade för drygt ett år sedan.måndag 22/10 15:00

Nyblivna mammor: Sjukvården överger oss

Nyheter Trasiga underliv, smärta och oro – men få vet vart de ska vända sig Från täta kontroller hos mödravården under graviditeten till förlossning och sen, ja vad? Allt fler kvinnor börjar prata om trasiga underliv, smärta och förlorad sexlust, efter förlossningar. Men för...måndag 22/10 11:37

Ingen skattesänkning i blågröna landstinget i Stockholm

Nyheter LISTA: Fler löften från Alliansen och Miljöpartiet I dag presenteras den nya koalition som ska styra landstinget i Stockholm de kommande fyra åren.måndag 22/10 10:42