Kostnaden för att ny- och omläggning av VA-ledningar i samband med projekt Mälarbanan blir mycket dyrare än väntat. Foto: Mikael Andersson

Mälarbanan blir en halv miljard dyrare

För att projektet Mälarbanan, där tågspåren mellan Tomteboda och Kallhäll ska dubblas, ska bli verklighet måste Stockholm Vatten och Avfall lägga om ledningar längs sträckan. För det beviljades en budget på 290 miljoner. Men den uppskattade kostnaden har nu ökat – till 795 miljoner.

  • Publicerad 10:17, 31 okt 2019

Just nu pågår projekt Mälarbanan, där en 20 kilometer lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut från två till fyra spår. Det är en del av en nationell plan för att effektivisera och förbättra tågtransporter.

Men längs med sträckan har Stockholm Vatten och Avfall 66 ledningar som går under eller parallellt med spåren. För att projekt Mälarbanan ska kunna utföras måste de anpassas – rör ska läggas om och läggas på nytt.

Begär mer pengar

För tre år sedan beviljades en budget på 290 miljoner kronor för att få det gjort och 2017 satte arbetet igång.

Men pengarna räcker inte, och nu har Stockholm Vatten och Avfall begärt att budgeten ska utökas med 505 miljoner kronor, till totalt 795 miljoner.

– Efter 2016, när det förra beslutet togs, har vi lärt oss att markförutsättningarna var sämre än väntat. Vi gjorde geotekniska undersökningar innan, men det är svårt att se innan man är ute i fält, säger Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

En annan faktor som dragit upp kostnaderna är att rören har behövts göras större, menar Petra Holgersson.

– Det är en klimatanpassning vi har gjort. Vi räknar med att det kommer regna mer i framtiden. Då måste man ha större rör, och det är rätt mycket dyrare. Projektet har också försenats och vi har varit tvungna att planera om. Det är många saker som bidragit till den stora fördyrning som det här faktiskt är, säger hon.

Måste godkännas

Projektet ska stå klart 2023, men i nuläget finns det en hel del kvar att göra. För att det ska färdigställas måste budgetutökningen beviljas, menar Petra Holgersson.

Den 7 november ska Stockholm Vatten och Avfalls styrelse besluta om budgeten ska utökas. Om det godkänns skickas det vidare för beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige.

Snart rivs magasinet i Bromsten

Nyheter Övergivna byggnaden bostad åt hemlösa I somras flyttade bostadslösa in i ett gammalt magasin i utkanten av Bromsten, vilket har skapat oro i området. Nu ska byggnaden snart rivas. Vart personerna som flyttat in ska ta vägen då är oklart.torsdag 14/11 11:25

JO riktar allvarlig kritik mot Hässelby-Vällingby

Nyheter "Ett oförlåtligt misstag som begåtts" En mamma försökte upprepade gånger ta reda på varför hennes dotter fick avslag på sin ansökan om boende med särskild service. Men inga handlingar lämnades ut, och familjens överklagan av besluten...torsdag 14/11 11:24