Kostnaden för att ny- och omläggning av VA-ledningar i samband med projekt Mälarbanan blir mycket dyrare än väntat. Foto: Mikael Andersson

Mälarbanan blir en halv miljard dyrare

För att projektet Mälarbanan, där tågspåren mellan Tomteboda och Kallhäll ska dubblas, ska bli verklighet måste Stockholm Vatten och Avfall lägga om ledningar längs sträckan. För det beviljades en budget på 290 miljoner. Men den uppskattade kostnaden har nu ökat – till 795 miljoner.

  • Publicerad 10:17, 31 okt 2019

Just nu pågår projekt Mälarbanan, där en 20 kilometer lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut från två till fyra spår. Det är en del av en nationell plan för att effektivisera och förbättra tågtransporter.

Men längs med sträckan har Stockholm Vatten och Avfall 66 ledningar som går under eller parallellt med spåren. För att projekt Mälarbanan ska kunna utföras måste de anpassas – rör ska läggas om och läggas på nytt.

Begär mer pengar

För tre år sedan beviljades en budget på 290 miljoner kronor för att få det gjort och 2017 satte arbetet igång.

Men pengarna räcker inte, och nu har Stockholm Vatten och Avfall begärt att budgeten ska utökas med 505 miljoner kronor, till totalt 795 miljoner.

– Efter 2016, när det förra beslutet togs, har vi lärt oss att markförutsättningarna var sämre än väntat. Vi gjorde geotekniska undersökningar innan, men det är svårt att se innan man är ute i fält, säger Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

En annan faktor som dragit upp kostnaderna är att rören har behövts göras större, menar Petra Holgersson.

– Det är en klimatanpassning vi har gjort. Vi räknar med att det kommer regna mer i framtiden. Då måste man ha större rör, och det är rätt mycket dyrare. Projektet har också försenats och vi har varit tvungna att planera om. Det är många saker som bidragit till den stora fördyrning som det här faktiskt är, säger hon.

Måste godkännas

Projektet ska stå klart 2023, men i nuläget finns det en hel del kvar att göra. För att det ska färdigställas måste budgetutökningen beviljas, menar Petra Holgersson.

Den 7 november ska Stockholm Vatten och Avfalls styrelse besluta om budgeten ska utökas. Om det godkänns skickas det vidare för beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige.

JO: Chef i Hässelby-Vällingby struntade i tingsrättsdom

Nyheter Allvarlig kritik riktas mot stadsdelsnämnden En biträdande enhetschef i Hässelby-Vällingby struntade i ett tingsrättsbeslut och stadsdelsnämnden har agerat opartiskt. Det slår Justitieombudmannen (JO) fast i ett beslut som kom i veckan.onsdag 22/1 16:47

Premiär för ny barnteater i Spånga-Tensta

Nyheter Då visas nya föreställningen Moliéreensamblen har tidigare satt upp barnföreställningarna "Äta själv" och "Tappa tand". Nu är det dags för "Nya skor" att visas i såväl Tensta som Spånga.onsdag 22/1 16:40

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt