Badvänligt? Varken Erik Hilding (närmast i bild) eller Jan ”Poppe” Govella är sugna på att bada i Uttran. Foto: Sara Ringström

Målet: rent vatten i Uttran till 2021 – det här är kommunens plan

Läckande avlopp, och spill från dagvatten och åkermark. Nu har boende i både Salem och Botkyrka enats i kampen för att rädda den övergödda Uttran. En ny dagvattendamm, avloppsinventering och samarbete ska rädda sjön.

  • Publicerad 12:48, 19 maj 2017

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/danviksborna-vill-radda-sin-sjo/aRKphx!rgdYD9WiPfxYfzeTA0I9Fw/

Sjön glittrar i solljuset. En ensam svan simmar lugnt långt ute på Uttran. Men under ytan är det inte lika vackert.

– Här rinner dagvatten ut i sjön, säger Uttranbon Erik Hilding, medlem i Uttrans vattenvårdsgrupp och pekar mot en dagvattenledning en bit ut i vattnet.

Sedan 2015 jobbar Uttrans vattenvårdsgrupp för att få kommunerna kring sjön, Södertälje, Salem och Botkyrka att rena sjön. De skriver medborgarförslag, brev till politiker, har varit remissinstans till kommunens vattenprogram och undersöker själva hur sjön mår.

– Tillståndet är dåligt, den är kraftigt övergödd. Vi kontaktade en konsult som konstaterat att det på tre mätpunkter under sju meters djup inte finns något syre, säger Jan ”Poppe” Govella, från vattenvårdsgruppen och engagerad i Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem.

LÄS OCKSÅ: Dånvikenborna kritiska mot kommunen: "När får vi rent vatten i viken?"

Vatten från vägar förstör

Dagvatten, vatten som rinner från hårdgjorda ytor, till exempel från vägar eller från bilar som tvättas på garageuppfarter, är en orsak till sjöns för höga halter av fosfor och kväve och att den bara når måttlig ekologisk status.

Andra problem är läckage från omoderna, enskilda avlopp från hus samt föroreningar från åkermarker kring sjön.

– Det är en näringsrik sjö med höga halter av fosfor, igenväxning och syrefattiga bottnar, säger Dan Arvidsson, miljöutredare på Botkyrka kommun, som framhåller att Uttran dock mår något bättre än tidigare.

I veckan antar Botkyrka sitt vattenprogram som ska säkra rena sjöar och vattendrag i kommunen. Där ingår åtgärder som ska få Uttran att nå god ekologisk status år 2021.

– Siktdjupet blir bättre, bottnarna blir syrerika och fler djur kan leva där. Man kan hoppas på mer rovfiskar som gädda och abborre, säger Dan Arvidsson.

En inventering av avlopp i närheten av sjön pågår, och enskilda avlopp som inte håller måttet får krav på åtgärder.

På Salemsidan finns en dagvattendamm sedan 2015, nu vill Botkyrka bygga en på sin sida. En utredning ska vara klar i höst.

Rent vatten. Erik Hilding visar den dagvattendamm som Salems kommun byggde 2015. Foto: Sara Ringström

Dammbygge. Här vid Strandvägen/Vattravägen funderar Botkyrka på att anlägga en dagvattendamm. Foto: Sara Ringström

Angår inte bara Uttranbor

Uttran angår fler än Uttranborna, menar Jan ”Poppe” Govella.

– Allt hänger ihop. Uttran rinner ner i Tumbaån, Albysjön och till slut ner till Mälaren som elva kommuner och två miljoner vattendrickare är beroende av. Vi måste säkra tillgången på vatten, säger Jan ”Poppe” Govella.

Och nu ska Uttrans vattenvårdsgrupp och boende i Dånviken i Salem gå samman för att få kommunerna att jobba snabbare (se artikel nedan).

– De flesta av oss har bott här länge. Vi vill överlämna sjön till våra barn och barnbarn som en hållbar sjö. Vår generation kan säga ”okej vi gjorde fel, men nu har vi rättat till dem”, säger Jan ”Poppe” Govella.

Det här görs i Botkyrka

Nästa vecka antas ett vattenprogram för rena sjöar och vattendrag.

Planering för ny dagvattendamm vid Uttran.

Inventering av enskilda avlopp i närheten av sjön.

​Få jordbruk att arbeta på ett mer miljövänligt sätt

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.