Flyr. Flera föräldrar har valt att flytta sina barn, enligt en förälder bytte tio barn i dotterns klass skola inför att de skulle börja sexan i höst. Foto: Foto: Sara Ringström

Malmsjö skola i kris – fack och föräldrar larmar

Lärarflykt, otrygghet och lektioner utan lärare. Problem som har pågått på Malmsjö skola i flera år, vittnar både lärare, elever, fackförbund och Skolinspektionen. Nu kräver fyra fackförbund gemensamt att utbildningsförvaltningen griper in.

  • Publicerad 12:25, 10 nov 2017

Det är en total brist på förtroende för ledningen. Lärarna får agera självständigt och får inget stöd.

I slutet av september larmade fyra fackförbund gemensamt om allvarliga brister i arbetsmiljön på Malmsjö skola. En så kallad 6:6A-anmälan lämnades in till utbildningsförvaltningen.

”I egenskap av huvudskyddsombud har vi vid flera tillfällen och år noterat brister i den organisatoriska och sociala arbetsplatsmiljön. Vi har påtalat detta till de personer som innehaft rektorsbefattningen i Malmsjö skola, biträdande verksamhetschef för grundskola samt verksamhetschef för grundskola”, skriver de i anmälan.

De skriver också att de oroar sig för den höga personalomsättningen på skolan. Mellan januari och september i år har en tredjedel av lärarna slutat.

En av niorna fick nya lärare i fem ämnen till höstterminen: NO, SO, svenska, idrott och matte. För några veckor sedan slutade den nya matteläraren – mitt i terminen.

– Vi har många nya lärare. Och just nu har vi ingen lärare i matte. Vi har vikarier, men de har inte genomgångar och kan inte hjälpa oss, säger en elev i åk 9 som BotkyrkaDirekt pratat med. 

Lärarbytena påverkar betygen, menar två elever.

– Det går inte så bra i matten nu, det blir svårt när man inte har någon lärare. Och de nya har inte koll på vad vi kan. Vi vet inte vem som ska sätta betyg på oss.

I april slutade den dåvarande rektorn, och en tillfällig rektor är på plats i väntan på en ny.

Kritik från Skolinspektionen

I Skolinspektionens tillsyn förra året fick skolan tung kritik med brister på fem av sex punkter: undervisning och lärande, extra anpassning och särskilt stöd till elever, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättning för lärande och trygghet och styrning och utveckling av verksamheten.

En tidigare anställd som BotkyrkaDirekt pratat med beskriver skolledningen som osynlig.

– Det är oorganiserat, man får ingen information och man känner sig otrygg. Det är hög arbetsbelastning för lärare, man får hoppa in för sjuka kollegor eftersom det ofta inte finns resurser till att ta in vikarier. Det är hemskt, jag mådde dåligt av att jobba där. Jag vet flera som planerar att säga upp sig, säger han.

En annan säger att det helt saknas styrning.

– Det är en total brist på förtroende för ledningen. Lärarna får agera självständigt och får inget stöd. Det skapar otrygghet. Allt som påminner om en vanlig skola saknas.

Stök i klassrum

Tidigare anställda, föräldrar och elever beskriver situationen i en del klassrum som stökig med skrik och bråk. Ljudnivån är hög och de som försöker plugga har lurar för att koncentrera sig. Enligt Skolinspektionen kan lärarna inte ge tillräckligt stöd till elever, vilket leder till dålig koncentration och att elever gör allt annat än att plugga.

– En del lärare kan skapa ordning, men på många lektioner är det ingen arbetsro. Några jobbar på, men hälften springer runt i klassrummet eller spelar på Ipads. Jag har föräldrar som kan hjälpa mig hemma, men det finns ju de som inte har det, berättar en elev.

Föräldrar som BotkyrkaDirekt pratar med berättar om fall då elever utsatt andra elever för våld och kränkningar och oroar sig för sina barns säkerhet.

– I våras slog en elev en annan med hammare i huvudet på skolan. Skolan informerade inte oss, det var min son som kom hem och sa ”mamma, jag ska inte gå till skolan i morgon, man kan bli dödad”. En annan gång hade en elev med sig kniv till skolan, berättar en förälder.

Många anmälningar

Malmsjö har ovanligt många anmälningar till Skolinspektionen jämfört med andra skolor i Botkyrka. Mellan 2015 och 2017 kom 25 anmälningar in, i åtta fall får skolan kritik. Framför allt handlar det om elever som kränker varandra och barn i behov av särskilt stöd. Närliggande Broängsskolan har åtta anmälningar, med två fall av kritik samma period.

Föräldrar och tidigare anställda säger att de larmat chefer på utbildningsförvaltningen i flera år, men utan att få gehör.

– Det finns många bra lärare på skolan, man hoppas att de orkar vara kvar. Skolan försöker, men får inte det stöd de behöver. Det här problemet sitter högre upp, säger en förälder.

Foto: Sara Ringström

"Det är en kämpig väg, men vi är på väg att vända situationen nu", säger Birgitta Ulvered Zelezny, biträdande grundskolechef i Botkyrka. Nu har en handlingsplan tagits fram tillsammans med facken för att lösa problemen.

Malmsjö är en av de skolor som tydligt märker av lärarbristen, det är svårt att rekrytera.

De fyra fackförbundens anmälan kom inte som en överraskning för Birgitta Ulvered Zelezny, biträdande verksamhetschef för grundskolan på utbildningsförvaltningen.

– Det är ingen nyhet att det finns en oro kring arbetsmiljön där. Jag träffar skolledningen varje vecka.

Hur beskriver du problemen?

– Man tappade nog bort att man ska jobba systematiskt och ordna grundstrukturer för delaktighet och samverkan för lärare. Mycket av det rättas till nu. Det är problem i några få klasser, några få vårdnadshavare har hört av sig med oro runt skolan. Det som inte syns är de mycket fina resultaten av undervisningen och det stora jobb som gjorts sedan i våras.

En kritik har varit att lärare saknar stöd. Det kommer ändras, enligt Birgitta Ulvered Zelezny.

– Det är en del av vårt kvalitetsarbete. Vi gick länge utan att kunna rekrytera en specialpedagog, men nu är det på plats.

I april slutade den tidigare rektorn. I väntan på att en ny rekryteras är en tillfällig rektor på plats.

– Han är jätteerfaren och har inlett ett systematiskt kvalitetsarbete med skolledningen. De får stöd av oss på förvaltningen, säger Birgitta Selezny.

Enligt fackförbund, föräldrar och elever har problemen pågått i flera år. Varför händer något först nu?

– Det har pågått arbete hela tiden runt skolan som har varit mer eller mindre framgångsrikt. Jag kan förstå att man upplever att man inte blir hörd eller sedd, men det betyder inte att vi inte gör en massa saker. Man vänder inte en skola hur lätt som helst, det kräver långsiktighet och uthållighet, säger Birgitta Ulvered Zelezny.

Men för att jobba långsiktigt behöver man få lärare att stanna kvar?

– Malmsjö är en av de skolor som tydligt märker av lärarbristen, det är svårt att rekrytera. Vi ser också att det är svårare för att den ligger där den ligger, långt från bra kommunikationer, säger Birgitta Ulvered Zelezny.

Fackförbunden vill inte kommentera bakgrunden till sin anmälan men säger att utbildningsförvaltningen presenterat en trovärdig handlingsplan för hur problemen ska lösas.

Så kan skolan lyftas, tips från föräldrar och elever:

En ny rektor måste komma på plats

Det behövs tydliga, gemensamma ordningsregler på skolan

Skolledningen måste prata med och involvera elever mer i sitt arbete

Bättre information till föräldrar från skolledningen

Förvaltningen måste ge skolan mer resurser så att ledning och lärare kan göra sitt jobb

Malmsjö skola

I Skolinspektionens tillsyn 2016 fick skolan föreläggande på fem av sex punkter:

Undervisning och lärande
Extra anpassning och särskilt stöd till elever
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Förutsättning för lärande och trygghet
Styrning och utveckling av verksamheten

Skolan har fått 25 anmälningar till Skolinspektionen mellan 2015 och 2017, det är betydligt fler än andra skolor i Botkyrka. De har fått kritik i åtta av fallen.

Genomsnittligt meritvärde på skolan är 233. Det är högre än snittet för Botkyrkas skolor som är 209. Enligt Salsavärdet, som viktar in föräldrars utbildningsnivå och bakgrund i elevernas resultat presterar skolan dock under förväntan.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.