Man får fängelse för våldtäkt mot barn

En 58-årig man åtalades förra året för att bland annat ha våldtagit sitt familjehemsbarn. Mannen friades i tingsrätten men har nu dömts för brotten i hovrätten.

  • Publicerad 20:35, 30 mar 2020

Hennes berättelse har varit konstant i centrala delar och inte haft några motsägelser eller svårförklarliga moment.

I april 2019 åtalades en 58-årig man i Bålsta för kränkande fotografering, våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

Brotten ska ha riktat sig mot en tonårsflicka som var familjehemsplacerad hos mannen. Enligt åtalet hade mannen genomfört en sexuell handling jämförlig med samlag med flickan. Han åtalades även för att ha innehaft barnpornografiska bilder av flickan.

Den 28 maj samma år friades mannen i Uppsala tingsrätt för samtliga brott. Tingsrätten ansåg inte att det fanns tillräckliga bevis för anklagelserna och att mannen därför skulle frias.

Flickans uppgifter ansågs inte vara tillräckliga och det ansågs inte kunna bevisas att det var mannen som framställt det kränkande och/eller barnpornografiska material som fanns i hans mobiltelefon.

Döms i hovrätten

Nu har saken prövats av Svea hovrätt som i stället dömer mannen för tidigare nämnda brott. Påföljden blir fängelse i 2 år och 3 månader.

Mannen förpliktas även att betala ett skadestånd till flickan på sammanlagt 136 964 kronor.

Anses som trovärdig

När det gäller brottet våldtäkt mot barn anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att flickan lämnat en berättelse som är klar, lång, levande, logisk och rik på detaljer avseende det centrala händelseförloppet.

Hennes berättelse har varit konstant i centrala delar och inte haft några motsägelser eller svårförklarliga moment.

Hovrätten menar att det starkaste beviset för våldtäkten är ett inspelat samtal mellan mannen och flickan där de pratar om händelsen.

Hade sexuellt intresse

Eftersom det finns tillräcklig bevisning för våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande går det att styrka att mannen hade ett sexuellt intresse av flickan. Därmed anses det också kunna styrkas att det är mannen, inte flickan, som har framställt det kränkande och barnpornografiska material som fanns i hans mobiltelefon, menar rätten.

Barnpornografi

Med barn menar man en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, att personen är under 18 år.
Källa: polisen.se

Stor stöld av fälgar

Tre ton aluminiumfälgar stals i helgen i Bålsta. Tjuvar klättrade in på Bålsta Bildemo och stal fälgar i massor.måndag 25/5 11:09

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt