Åtgärder. Trygghetsundersökningen från i våras visar att många vill att den fysiska miljön på Brommaplan åtgärdas. Foto: Ella Söderberg

Många är otrygga vid Brommaplan

Bättre belysning, en upprustning av torget och säkrare trafik är några av sakerna som skulle öka tryggheten vid Brommaplan. Det visar resultatet från vårens trygghetsundersökning.

  • Publicerad 16:57, 9 sep 2020

Behövs riktade trygghetssatsningar.

Att Brommaplan är en plats många upplever som otrygg är inget nytt. Ordningsvakter patrullerar i området, men mörka vrår, hetsig trafik och ett slitet torg är fortfarande ett faktum.

LÄS ÄVEN: Ordningsvakterna blir kvar vid Brommaplan – i tre år till

LÄS ÄVEN: Förslaget: Så ska Brommaplan bli tryggare

Mellan den 20 februari och den 23 mars i år kunde personer som rörde sig kring Brommaplan svara på en enkät som Stockholms stad stod bakom. Syftet var att ta reda på hur boende och resenärer i området upplevde tryggheten på platsen.

Totalt inkom 512 svar, och resultatet visade att 60 procent kände sig otrygga vid Brommaplan. Otryggheten rörde främst torgområdet och vid tunnelbanan på kvällar och nätter. Rädslan för att bli utsatt för brott är några av sakerna som lyftes som ett problem.

Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd, säger att enkäten pekar på att det finns ett stor behov av insatser vid Brommaplan.

– Det är en mycket central plats, som många upplever som otrygg. Därför har vi från Bromma drivit på stadshuset om att det behövs riktade trygghetssatsningar.

Många av de svarande tyckte att Brommaplan är slitet, och att området borde göras om för att bli mer tillgängligt genom exempelvis aktivitetsytor, fritidsgård, utegym och planteringar.

I våras fick stadsdelen medel för att ordna belysningen tillsammans med trafikkontoret, ett arbete som är påbörjat. I februari delade kommunstyrelsen ut 400 000 kronor som skulle gå till Brommaplans platssamverkan, se faktaruta.

LÄS ÄVEN: 400 000 ska göra Brommaplan tryggare

Rörigt i trafiken

I enkäten lyftes det också att biltrafiken i rondellen är hetsig och rörig, och att den borde byggas om. Man vill även se att bussterminalen rustas och får tydliga övergångsställen.

Synpunkterna från enkäten kommer att vara en del av den fortsatta planeringen av hur Brommaplan ska åtgärdas, och Johan Paccamonti säger att man i nuläget planerar för vad man vill söka pengar för nästa år.

Han ser planeringen som tre delar.

– Vad vi gör internt i Bromma stadsdel genom att få loss mer resurser till att göra trygghetsinvesteringar, att fortsätta arbeta med trafikförvaltningen för att se hur vi kan få bättre trafiklösningar, och fortsätta den lokala samverkan vi har med polisen.

Platssamverkan vid Brommaplan

Sedan våren 2019 har ett samverkansarbete pågått för att utveckla och göra Brommaplan tryggare. Stadsdelen, andra förvaltningar i staden, polis, det lokala näringslivet och organisationer ska öka sitt samarbete för att öka tryggheten i området.

Gruppen har i ett första skede uppmärksammat åtgärder och aktiviteter som man initialt kan genomföra för att öka tryggheten. Det handlar om uppstädning av området, belysning och förändrade strukturer för sittytorna.

I höst ska belysningen förbättras vid Tunnlandsparken, och förhoppningen är att kultur- och fritidsaktiviteter kan anordnas på torget.

Visa merVisa mindre