Problem. Många väntar på bussen på eftermiddagarna vi torget. Enligt vissa får man vara på sin vakt så man inte står vid fel hållplats. Foto: Maria Svensson

Många klagomål på busstorget i Täby

Trasiga skyltar, stillastående klockor och otydlig information. Många resenärer upplever att busstorget i Täby inte fungerar som det ska.

  • Publicerad 11:49, 7 feb 2020

Flera bussresenärer har tröttnat på problemen vid busstorget i Täby. Från januari 2018 till januari 2020 har det inkommit 147 klagomål på busstorget. Klagomålen lyfter fel som att att klockorna går fel, att de automatiska slussdörrarna i glas, som finns vid varje busstopp inte öppnas och att den digitala skyltningen inte fungerar som den ska.

– Det är väldigt mycket som är fel, vi har haft många problem med dörrarna som inte öppnas och vi får själva gå ut och öppna dem, vilket gör att vi förlorar tid, säger en av Arrivas busschaufförer som vill vara anonym.

När TäbyDirekt besöker torget pågår arbete med dörren vid gate B som blivit påkörd av en busschaufför. Flera glasdörrar har även tagits bort. Enligt busschauffören är det på grund av att de varit ur funktion.

Skyltarna visar fel

Resenärer vi träffar tycker att det största problemet är att skyltarna inte visar rätt och att de ibland är helt avstängda.

– Man får vara uppmärksam då bussarna ofta kommer in fel mot vad som angivits på skyltarna, säger David Ekström som åker buss varje dag från skolan.

Skyltarna visar inte heller om bussen är försenad eller om den blir inställd, vilket ställer till problem menar Sten, som väntat på sin buss i tjugo minuter.

– Det är viktigt med information för att man ska välja kollektivtrafiken, säger han.

Kerstin Bovin tycker att mycket är fel, främst ska tekniken fungera men hon tycker även det är för lite plats vid torget. Foto: Maria Svensson

Det tar även tid innan problemen är lösta menar resenär Kerstin Bovin:

– Klockorna stod still i säkert sex månader.

Maria Waldner, som också väntar bussen, tror att problemen kan påverka vissa resenärer som har svårt att hitta.

– Jag använder nästan bara SL-appen så för mig går det bra ändå, säger hon.

Oklart vem som har ansvar

Samtidigt är det inte självklart vem som ansvarar för vad på busstorget. När TäbyDirekt ringer runt hänvisar Arriva, SL och kommunen ansvaret för busstorget på varandra.

– Det är ett diffust läge och vi får helt enkelt damma av papperna och se över vem som har ansvar för vad, vi vet att det är många problem där, säger Arrivas presskontakt Izhak Dan.

Tydlighet. David Ekström och Veer Vadher åker bussen varje dag de önskar att det kunde varit tydligare vid busstorget så man inte kommer sent. Foto: Maria Svensson

Som det ser ut, har de ett gemensamt ansvar för underhållet tillsammans med företaget Eltel. Det är alltså Eltel som via SL och Arriva ska se till så att dörrar och skyltar fungerar. Arriva menar att Eltel ansvarar för skyltarna, via SL, men att skyltarna sitter ihop med dörrarna.

– Fungerar inte Eltels system (skyltarna reds anm.) så fungerar inte dörrarna, säger Izhak Dan.

Vad ska ni göra för att förbättra busstorget?

– Vi får ta tag i det nu. Vi kommer att funktionskontrollera samtliga gater tillsammans med Eltel, säger Izhak Dan.

Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun säger att de nu ska samlas för att lösa situationen.

– Att man har upplevt att det är oklarheter är nytt för mig. Men det är en välbesökt plats och vi måste hitta rutiner så att det fungerar, säger han.

Reparationer. På flera ställen har dörrarna tagits bort och vid gate B gör man reparationer. Foto: Maria Svensson