Utsatt? Huddingepolisen har tre prioriterade områden – Vårby, Skogås och Flemingsberg. Men endast två av dem står med på den nationella listan över utsatta områden. Foto: Claudio Britos

Många kritiska mot lista över utsatta områden

Polisens lista över utsatta områden blir offentlig även i år. Detta trots att kritiken mot listan växer. I år tror Huddinge­polisen att Skogås kan tas bort från listan, samtidigt som Flemingsberg riskerar att läggas till.

  • Publicerad 12:40, 11 apr 2019

Under våren ska polisens nationella operativa avdelning, NOA, än en gång uppdatera listan över landets utsatta områden. Områden som kvalar in på listan präglas enligt NOA:s definition av socioekonomiska problem och att kriminella har inflytande i lokalsamhället.

De senaste veckorna har många av de kommuner med utsatta områden kritiserat listan för att vara stigmatiserande och att den förhindrar en positiv utveckling. Det har bland annat DN berättat. Men förra veckan tog polisen död på hoppet om att kunna göra listan hemlig när de meddelade att den även i år kommer göras offentlig.

M: ”Slår undan benen”

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge stämmer in i kritiken. Han menar att arbetssättet bortser från alla goda krafter i områdena.

— Jag tror inte att de boende känner igen sig i stämpeln. Det sitter journalister och myndighetspersoner väldigt långt ifrån Vårby gård och talar om för dem som bor där att de är utsatta. Man slår undan benen på de goda krafter som gör bra saker i dessa områden, säger han.

I Huddinge är det Skogås och Vårby som står med på listan. De klassas som utsatta, den lägre graden i skalan. De närmaste särskilt utsatta områdena ligger i norra Botkyrka.

Konkret innebär det att norra Botkyrka får mer polisiära resurser. Det får inte Skogås och Vårby på samma sätt.

— Utsatta områden finns det många av runt om i landet. Därför har det för vår del inte inneburit några särskilda medel eller resurstilldelningar. Men vi har i alla fall inte fått mindre resurser. Skulle vi inte ha haft utsatta områden skulle vi troligtvis inte haft samma resursnivå som vi har i dag, säger Manne Jönsson, chef på Huddingepolisen.

Otrygg. ”Jag känner mig trygg här där jag bor, men jag skulle inte våga gå åt det där hållet”, säger en kvinna som vill vara anonym.

Förebyggande arbete lidande

Enligt DN visar statistiken att brottsligheten minskar i de särskilt utsatta områdena, medan den snarare ökar i de utsatta, som får mindre resurser.

Vid akuta händelser – till exempel vid skjutningarna i Flemingsberg – hjälps alla lokalpolisområden i polisområde Stockholm syd åt. Det är snarare det förebyggande arbetet som blir lidande om ett område ”bara” klassas som utsatt.

Önskar ni som poliser er ett särskilt utsatt område?

– Nej, det gör vi inte. Vi strävar mot att varken ha utsatta eller särskilt utsatta områden i Huddinge.

”Allvarligare i Flemingsberg”

Flemingsberg står inte med på listan. Trots det behandlar Huddingepolisen området som om det vore det. Tillsammans med Skogås och Vårby är deras "prioriterade områden" och får därför särskilt mycket uppmärksamhet av Huddingepolisen.

När listan publiceras i vår är det möjligt att Skogås tas bort samtidigt som Flemingsberg tas upp på listan.

– Som vi bedömer det är problematiken allvarligare och djupare i Flemingsberg än i Skogås, säger Manne Jönsson.

Daniel Dronjak säger sig inte vara orolig för att en plats på listan skulle avskräcka företag från att investera i Flemingsbergs utveckling.

– Det vore nästan bisarrt att kalla Flemingsberg för ett utsatt område. Det finns utmaningar men det är samtidigt ett av Sveriges viktigaste utvecklingsområden.

Polisens lista över utsatta områden

Sedan 2016 har polisens nationella operativa avdelning, NOA, sammanställt en lista över landets ”utsatta områden”. Det är områden som präglas av socioekonomiska problem och att kriminella har inflytande i lokalsamhället.

Listan är indelad i ”särskilt utsatta områden”, ”riskområden” (områden som riskerar att bli särskilt utsatta) och ”utsatta områden”.

61 områden i hela landet finns med på listan, varav 23 är särskilt utsatta.

Huddinge har två ”utsatta områden”, Skogås och Vårby.

Visa merVisa mindre

Känner du att du bor i ett utsatt område?

Hassan Awni, Skogås:

– Jag känner inte det och jag tror inte folk känner sig otrygga här. Men om du är en del av onda cirklar så kan det nog kännas otryggt. Det känns tråkigt att folk tänker på sånt när de tänker på Skogås, i stället för allt det sköna och bra som finns här.

Ingrid Elisabeth, Skogås:

– Nej, det kan jag inte säga. Om man jämför med andra förorter så finns det ju de som har det värre. Jag känner mig som hemma här och går inte och oroar mig. Men jag hörde att en person blev stampad i huvudet i centrum nyligen.

Antonios Kalikatzaros, Skogås:

– Nej, jag har bott här i tolv år. Förut bodde jag på andra sidan spåret, det var bättre. Här är det inte så bra. Min son blev rånad härom dagen.