Margaretha, 72: "Det är ju svårt att gå"

Halkan orsakar ilska och fallolyckor. Trafikborgarrådet lovar nu att snöröjningen på trottoarer och gångbanor ska bli bättre, men första nästa vinter.

  • Publicerad 11:59, 7 feb 2019

De senaste dagarnas snöfall har ställt till problem för alla som vistas ute, inte minst för fotgängare som tvingats halka fram på rena isbanor.

En som vistas ute på de hala gatorna är Östermalmsbon Margaretha Hallgren, 72. Hon anser att den senaste veckans snöröjning har fungerat, men att det hade kunnat vara bättre.

– Det har varit okej, men det är halt på trottoarerna. Man hade kunnat sandat mer, det är ju svårt att gå, säger hon.

Södermalmsbon Anita Thorell, 76, går hårdare fram. Hon skräder inte orden när hon ska beskriva vad hon tycker om situationen på trottoarerna i veckan.

– Är det inte vattenpölar fulla med is och slask så är det blankis. Varför visar staden en sådan total nonchalans? frågar hon sig.

Hon kräver förbättringar nu.

– Jag blir så besviken och förbannad. Jag känner agg, säger Anita Thorell.

Trafikborgarrådet lovar bättring

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stad vill nu genom ett förslag till trafiknämnden satsa på åtgärder för gångtrafikanterna och kollektivresenärerna genom att ytterligare prioritera snöröjning och halkbekämpning.

Det är genom skärpta upphandlingskrav staden ska få högre kvalitet på snöröjningen.

– Vi vill se bättre framkomlighetsmöjligheter för gångtrafikanter i hela staden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Inom kort läggs ett förslag till ny upphandling fram för innerstaden, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby men först vintern 2020/2021 kommer förbättringarna att märkas ute på stan.

En tanke är att man ska använda en saltlösning när man plogar de mest centrala vägarna, istället för sand eller grus, så kallad sopsaltning. Något som testas i år på några trottoarer. Detta ska motverka slaskbildning och återfrysning. Andra gator och vägar vill man ploga tidigare eller hitta andra dagar att städa på.

Hur ser det ut i dina kvarter?

Skicka gärna bilder på hur trottoarer och gångbanor ser ut där du bor! Mejla oss på on@direktpress.se