Så här kan Sköndalsvägen se ut år 2022 om tidplanen för det planerade bygget går i lås. Foto: Arklab

Mark säljs för radhusbygge i Sköndal – ekar fälls

Parkmarken vid korsningen Sköndalsvägen-Sandåkravägen ska säljas för att ge plats åt 15 radhus. Prislappen: 21,5 miljoner kronor och ytterligare några trädkronor.

  • Publicerad 19:00, 5 feb 2019

Efter sju år av diskussioner, omtag och handläggarskiften ser det nu ut att bli av. Sköndals Projektering AB får hala fram plånboken för att köpa loss grönytan som snart kan komma att bli mindre grön.

På platsen finns nämligen en träddunge med ekar, varav flera måste fällas för att ge plats åt de tänkta trevåningshusen. Det uppskattar inte stadsdelsförvaltningen som tidigare kritiserat planerna på att hugga ner träden – utan resultat, visar det sig nu.

– Vi har försökt planera bebyggelsen så att den smälter in i grönytan, och den största eken kommer att sparas genom att den får stå i mitten mellan radhuslängorna. Men de träd som finns inom kvartersmarken kommer att fällas, det kan vi inte göra så mycket åt, säger Mattias Sjöberg, handläggare på exploateringskontoret.

Någon plantering av nya träd blir det heller inte tal om. Däremot ska projektet "grönkompenseras med skötselåtgärder i den kvarvarande ekmiljön" enligt beslutet. Vid händelse av byggstart kommer dessutom staden att stå för bygget av en ny cykelbana norr om Sköndalsvägen.

– Situationen för cyklister blir något sämre vid grönytan i och med att cykelbanan blir något krokigare vid radhusen, men norr om vägen blir det bra mycket bättre med en ny cykelbana. Så i slutändan blir det plus för cyklisterna, säger Mattias Sjöberg.

Innan de nya radhusen kan komma på plats måste dock detaljplanen antas av stadsbyggnadskontoret. Det är tänkt att ske den 7 mars.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Ny scen för konst och teater i Farsta

Nyheter Gamla idrottssalen i Telestaden byggs om Farsta ska få en egen konst- och teaterscen, 650 kvadratmeter stor för olika konstformer. Lokalen är en ombyggd gympasal i Telestaden.onsdag 20/2 19:30