Fittjanäset. Röda cafét ligger på halvöns norra sida. Foto: Christian Youhana

Masmos historiska café har stängt

När sommaren närmar sig i Vårby är det en sak som är annorlunda. Röda cafét har stängt. Men hoppet lever om att det ännu en gång ska hämta sig och öppna sina dörrar.

  • Publicerad 12:10, 23 maj 2019

Den här säsongen är det historiska cafét garanterat stängt. Inga planer eller löften om en nyöppning finns.

Men ordförande för Vårby-Fittja hembygdsförening och föreståndare för Hagalunds tvätterimuseum, Olle Magnusson, känner ändå hopp.

– Röda cafét har haft många upp- och nedgångar genom året, så vi hoppas på en ny uppgång, säger han.

Olle Magnusson växte upp på halvön Fittjanäset i Vårby haga/Masmo, där Röda cafét ligger. Husen där utgör Huddinge kommuns äldsta samlade villabebyggelse.

– På den tiden, under mitten av 1900-talet, var Fittjanäset ett mer trafikerat område. Den dåtida vägen Riksettan gick över halvön och var en knutpunkt mellan Södertälje och Stockholm.

På andra sidan Riksettan låg Röda caféts konkurrent, Gröna cafét, som drevs av Olle Magnussons farmor och farfar. Det huset finns inte längre. När Fittjabron mellan Vårby haga och Fittja revs, fick husen på Fittjanäsets södra sida lämna plats till den nuvarande bron.

– Gröna cafét, mitt barndomshem och alla andra husen söder om riksvägen, revs på 80-talet. Vi höll på i tio år och stred mot det nya väg- och brobygget.

Röda cafét låg på rätt sida av Fittjanäset och överlevde rivningarna.

Körde en rosa Studebaker

– Själva huset byggdes på mitten av 1800-talet. Innan det blev ett café på 1930-talet, drevs lanthandel där. Helga Landén blev först med att starta ett café i huset.

Hon var en motorkvinna som körde en rosa studebaker, berättar Olle Magnusson. Hon drev verksamheten i några årtionden. Efter hennes tid började huset förfalla. Under 70-talet skedde flera inbrott.

– Folk bröt sig in i huset då det var öde. Vi fick spika igen fönsterluckorna för att förhindra inbrotten, säger Olle Magnusson.

På 1980-talet rustade en man vid namn Sven Johansson upp huset och en ny era startade för Röda cafét.

Hemmakär. Olle Magnusson, Vårby-Fittja hembygdsförening. Foto: Claudio Britos

Enligt Olle Magnusson fyller cafét en viktig funktion i området. Det är en gammal miljö, en trevlig plats och nära till vattnet – en kontrast till miljonprogrammen lite längre bort. Vid Röda cafét på Fittjanäset har flera traditionella evenemang som spelmansdagar, bil- och motorcykelträffar ägt rum.

På andra sidan vattnet, i Fittja, fiskar Huddingebon Nezir Akat. Han blir förvånad när han får höra att det röda cafét framför honom har stängt.

– Det har ju funnit här så länge jag varit i Sverige. Jag har fikat på Röda cafét några gånger, säger han.

– Det är många som saknar cafét. Jag hoppas verkligen att det kan öppna igen, säger Olle Magnusson.

Han drar paralleller till tiden då han såg inbrotten drabba huset.

– Till dem sa vi "här ska det bli ett café igen, ge fan i det". Det var nästan så att vi inte trodde på det själva, säger han.

Men Röda cafét återhämtade sig.

Historielösheten börjar och slutar i Vårby

Här rivs Stockholms största bryggeri