KÄMPAR. Järva Discgolfpark drivs av Mats Löf. Nu planeras det i stället en begravningsplats på området. Foto: Photographer Michael Folmer

Mats vägrar ge upp striden om discgolfparken

Mats Löf förlorade mot staden gällande detaljplanen. Men har inte gett upp kampen om att slippa se sin park på Järvafältet göras om till begravningsplats.

  • Publicerad 09:30, 22 apr 2018

Stockholms stad har beslutat sig för att anlägga en ny kistgravplats vid Järvafältet och ta området där discgolfparken ligger i anspråk. Mats Löf som drivit Järva Discgolfpark i 20 år och har designat den allmänna parken, har länge kämpat mot staden om att de ska överta marken. I vintras förlorade Mats den senaste striden när Stockholms stad fick rätt om sin detaljplan i mark-och miljööverdomstolen. Enligt stadsbyggnadsexpeditionen vann detaljplanen laga kraft den 27 mars.

– Vi förlorade på väldigt konstiga grunder, så det känns skumt. Domstolen tyckte att kommunen har planmonopol, men i så fall behövs väl ingen domstol, säger Mats Löf.

Men för Mats Löf innebär inte det här slutet på kampen. Nu har han polisanmält kyrkogårdsförvaltningen. Han anser att det vore ett upphovsrättsbrott om Stockholms stad bara gick in och tog över den mark där han designat den allmänna parken och använder den designen till en begravningsplats istället. Mats Löf står nämligen bakom landskapsdesignen Järva DiscGolfPark numera Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

– Det hade varit ett slyområde om jag inte varit där, menar Mats Löf.

Kyrkogårdsförvaltningen säger sig inte ha tagit del av någon polisanmälan, men kommenterar utifrån om något sådant ärende skulle vara aktuellt.

– Jag förstår inte riktigt varför det skulle röra sig om ett upphovsrättsbrott. Vi ska ju inte använda marken som en discgolfbana, säger Karin Söderling, utredare och projektledare på Kyrkogårdsförvaltningen.

Polisen vill inte kommentera om det inletts någon förundersökning.

Enligt Mats Löf har han ett avtal om att få använda marken till september 2019.

Stockholm Direkt