I Matteus församling är många starkt emot att slås samman med fler församlingar till ett pastorat. Foto: Sacharias Källdén

Matteus slipper sammanslagning – till 2030

Som StockholmDirekt har skrivit tidigare finns planer på att slå ihop församlingarna i Vasastan och Norrmalm till ett pastorat. De mest högljudda protesterna kommer från Matteus som i ett nytt förslag lämnas utanför sammanslagningen – till 2030, rapporterar Kyrkans tidning.

  • Publicerad 11:00, 5 apr 2019

Planerna på att slå ihop Adolf Fredrik, Gustaf Vasa, S:t Johannes och S:t Matteus till ett pastorat har skapat två läger. I Gustaf Vasa församling är man positiv till förslaget, i Adolf Fredrik har man inte tagit ställning men i S:t Johannes och S:t Matteus är man kritisk.

– Vi har en väldigt stark lokal förankring som vi riskerar att tappa, sa Petter Sundelius, kyrkoherde i Matteus församling, till StockholmDirekt för ett par veckor sedan.

Strider om ny super-församling i Vasastan

Nu har dock stiftsstyrelsens arbetsgrupp om nya pastoratsindelningar i Stockholm har kommit med ett nytt förslag, skriver Kyrkans tidning.

Förslaget går ut på att Gustaf Vasa, Adolf Fredrik och S:t Johannes bildar ett pastorat den 1 januari 2022 men att S:t Matteus lämnas utanför i ett första skede. Dock måste församlingen ingå i pastoratet senast 2030.

Man har också tagit åt sig av S:t Johannes kritik mot bristande underlag inför omorganisationen.

– Vi har tagit intryck av S:t Johannes förslag om en så kallad due diligence för att klarlägga de ekonomiska faktorer som inte framgår av församlingarnas årsredovisningar, med fokus på fastigheterna. Vi ska nu upphandla en sådan extern tjänst. Vi vill bland annat veta hur marknadsvärdet på fastigheterna och potentiella hyresintäkter ser ut, säger Olle Burell (S),1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen, till Kyrkans tidning.

Han vill stoppa nya super-församlingen

I maj fattar stiftsstyrelsen beslut om man ska gå vidare med förslaget, sedan går det ut på remiss. Det slutgiltiga beslutet fattas av Stockholms stift i oktober.