Max till Bro? Fritt fram att lämna synpunkter fram till september. Foto: Mostphotos

Max burgare kan komma till Bro

Ett stort projekt är på gång. Hamburgerrestaurangen Max och bensinstationen OKQ8 vill etablera sig vid trafikplats Kockbacka i Bro.

  • Publicerad 16:07, 26 jun 2019

Den 18 juni gick detaljplanen för Trumpetartorp (del av Finnsta) ut för samråd. Det innebär att alla har möjlighet att tycka till. Fram till den 6 september kan du skicka in skriftliga synpunkter till kommunstyrelsen.

– Vi vill möjliggöra för OKQ8 och Max restaurang, och vi har planerat för en parkeringsplats med cykelplatser intill Lejondals naturreservat, berättar Nassim Pourshah Badinzadeh, planarkitekt.

Planen är även att bygga en gång- och cykelväg från den som redan finns i Finnsta, längs med Lejondalsvägen till planområdet, och att göra en grusväg från den nya parkeringsplatsen och ansluta den till en gammal väg som leder till Lejondalssjön.

– Naturreservatet är inte tillgängligt på ett bra sätt nu, så det här ska hjälpa tillgängligheten. Det kan bli en mötesplats för alla, både vuxna och barn, säger Nassim.

Vill upphäva strandskydd

Området kring Lejondalssjön omfattas av ett strandskydd. Byggnaderna kommer att hamna utanför det strandskyddade området, men det kommer ändå bli nödvändigt att upphäva skyddet. ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”, skriver kommunen i planeskrivningen. Detta ska Länsstyrelsen ta ställning till innan den 6 september.

– Vi hoppas att det blir av. Det kan vara ett viktigt projekt för Bro, och platsen kan komma att användas mer, säger Nassim.

Kommunen hoppas på ett antagande i kommunfullmäktige under vintern 2020.

Detta är på gång:

Den 31 oktober 2017 inkom OKQ8 med en ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna Finnsta 2:5 samt 2:6, i anslutning till trafikplats Kockbacka.

Den 18 juni 2019 gick planförslaget ut på samråd.

Fram till den 6 september 2019 har alla möjlighet att skicka in synpunkter.

Visa merVisa mindre

Håll i mobiltelefonerna!

En våg av mobiltelefonstölder tycks gå genom området. Under måndagen skedde tre liknande fall. – Vi undersöker möjligheten att stölderna kan ha ett samband, säger Åsa Bergfors på polisen.tisdag 2/6 10:23

De öppnar – mitt i krisen

"Bålstaborna verkar må rätt bra" Två veckor innan coronakrisen skrev de på hyresavtalet. Nu öppnar bröderna C-H och CG Forsbeck sitt nya burgarställe i Håbo.måndag 1/6 15:41

Sport

    Senaste numret

    Bålstabladet
    Stockholm Direkt