Grönt. Orangeriet i Österbybruk, Östhammars kommun. Foto: Mostphotos

Medborgare vill ha en grön stattomt

Gör stadshotellet till en park med orangeri. Det yrkas i ett medborgarförslag till kommunen.

  • Publicerad 13:38, 19 sep 2018

Många åsikter har yttrats om vad som ska ske med den gamla stadshotellstomten i Enköping. Ett detaljerat medborgarförslag till Enköpings kommun yrkar på att platsen ska bli en park med bland annat orangeri, kafé, restaurang, arkeologisk utställning, konst, med mera.

Förslagsställaren, som har anonymiserats, radar upp många argument för sin ståndpunkt.

Parkstaden Enköping skulle stärkas, anser vederbörande. Stadskärnan skulle hållas levande då mötesplatser i centrum blir viktigare än affärer, när internethandeln ökar. Medborgarna skulle även få en ny gemensam trivselpunkt att glädjas åt. Vidare skulle platsen bli en turistattraktion och skapa en sorts stråk från Drömparken. Dessutom skulle också de dyra utgrävningarna kunna exponeras på ett modernt sätt.

En park på stattomten skulle ha fler fördelar, menar förslagsställaren. Solen på torget skulle finnas kvar och inte skymmas av höga byggnader.

"Först känns kanske detta konstigt, men sen kommer alla att älska stället", står det i medborgarförslaget.

Kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen debatterade inte sakfrågan, utan beslutade endast att översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning.

BLÅLJUS: Droger, stölder och intrång

Nyheter Senaste blåljusnotiserna innehåller både nytt och lite äldre som rapporterats sent. Fast den unge mannen som drogpåverkade ville at sig in på ett fritids är ny.tisdag 25/6 10:44