2018 kommer präglas av att vi kommer igång med byggandet, från planer till spadtag, tror Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Melki (S) om byggåret i Botkyrka: Rekord

Hur påverkas Botkyrka av en vacklande marknad för bostadsrätter? Får Botkyrkaborna förtur till nybyggen? Vi ställde fem frågor till Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för att ta tempen på byggläget inför 2018.

  • Publicerad 15:18, 18 jan 2018

Hur blir byggåret i Botkyrka 2018?

– Vi har 6000 bostäder i planer just nu, det är rekordmånga skulle jag säga. 2018 kommer präglas av att vi kommer igång med byggandet, från planer till spadtag. Vi satsar också på att förnya våra centrum.

Just nu finns tecken på att bostadsrättsmarknaden vacklar – hur påverkas Botkyrka av det?

– Intresset att investera i Botkyrka är fortsatt högt. Men vi ska vara ännu tydligare i styrningen och rikta de byggprojekten till områden där det finns få bostadsrätter, där finns det fortfarande ett behov. I Botkyrka har priserna inte heller varit så höga som i innerstan, det ger oss bättre läge.

Ni i den rödgröna majoriteten säger att ni ska bygga bort segregationen. Hur då?

– I år ska vi ta fram sociala hållbarhetskrav som vi ska ställa på byggaktörer. De ska till exempel rekrytera lokalt, erbjuda sommarjobb eller vidta andra trygghetsåtgärder. Samtidigt ska vi bygga hyresrätter i områden med villor och bostadsrätter och tvärtom. Det ger oss en unik möjlighet att bryta segregationen och lyfta de områden där vi har utmaningar.

I Skärholmen ska Skärholmsbor få förtur till en del av bostäderna som byggs. Är det aktuellt i Botkyrka?

– Jag gillar den idén, vi försöker se hur vi kan få med det i de sociala kraven vi tar fram nu.

Massa bostäder är nice, men då behövs fler förskolor och skolor. Hur hanterar ni det?

– När vi tar fram detaljplaner räknar vi in behovet av förskolor, skolor och boenden. Vi gör redan nu en av de största investeringarna med nya förskolor och har påbörjat 13 förskolerenoveringar, tre vård- och omsorgsboenden och sju nya gruppboenden.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.