Döda träd. Intill Visinge station ser det ut såhär, träden har dött på grund av granbarkborren. Foto: Per Thermaenius

Mer än 50 granar har fällts i Täby

Kommunen tar just nu ner mycket träd i skogarna runt Täby, eftersom granbarkborren har angripit träden.

  • Publicerad 12:32, 7 sep 2020

Insekten granbarkborren har gjort mycket skada på Sveriges granskogar. Sedan ett tag tillbaka har den även gett sig på träden i Täby kommun.

– Det har varit en explosion av granbarkborre i Sverige sedan 2018, många har problem med den. Vi behöver nu få bort de träd där granbarkborren har angripit så den inte sprider sig, säger Cecilia Lundin, jägmästare i Täby kommun.

Redan nu har kommunen fällt över 50 träd på grund av insekten men fler kommer att fällas under året, berättar hon.

– Så här mycket har det inte varit i kommunen tidigare.

Kommer vidta åtgärder

Insekten ökade på grund av de torra somrarna, då träden var mindre motståndskraftiga. Den svärmar i maj och i Täby har den upptäckts i Täby kyrkby, Arninge, Visinge men även på vissa träd i tätorten.

– I Täby har den angripit träd fläckvis, vi har sett den på flera olika platser, säger Cecilia Lundin.

I framtiden kommer kommunen att tänka annorlunda.

– Vi kommer successivt att ställa om till barrblandskog med lövinslag. Då blir det svårare för den att sprida sig.

Av de döda träden kommer kommunen att spara höga stubbar och borra hål i dem, vilket uppskattas av fåglar, som exempelvis hackspett. Man gör även en ny skogsvårdsplan där man bland annat kommer att ta upp problemet med granbarkborren.

– Mer fokus kommer att ligga på klimatförändringar och på granbarkborren. Vi ska också arbeta övergripande mellan kommunerna med problemet, säger Cecilia Lundin.

Granbarkborren

Granbarkborren är allmän i hela landet. Den är en av granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke.

Antalet granbarkborrar i skogen varierar kraftigt geografiskt och mellan år. Tillgången på lämpligt yngelmaterial i form av vindfällda eller försvagade granar samt obarkat virke under sommaren bestämmer hur många barkborrar som finns i skogen.

Visa merVisa mindre