Häradsvägen är hårt trafikerad och en av Huddinges mest olycksdrabbade vägar. Foto: Claudio Britos

Mer köer på Häradsvägen i höst

Biltrafiken begränsas till en fil för båda riktningar när en bro på Häradsvägen ska bytas ut under september. När det är klart påbörjas ett nytt broarbete som är klart i december.

  • Publicerad 14:51, 27 aug 2019

Det är gång- och cykeltunneln under Häradsvägen mellan Rödhakevägen och Chronas väg som nu ska renoveras. Syftet är att förlänga brons livslängd och byta ut vägräcken.

Arbetet kommer innebära att trafiken begränsas till en fil en kortare sträcka fram till slutet av september. Ett trafikljus kommer se till så att trafiken endast färdas i en riktning åt gången.

Cykelvägen leds om och runt arbetet. Det arbetet kommer vara klart i slutet av november.

I mitten av september påbörjas även ett annat arbete vid Häradsvägen. Den här gången är det gång- och cykeltunneln som går längs med Häradsvägen och under Mickelbergsvägen som ska renoveras. Mickelbergsvägen kommer att smalnas av, men två personbilar ska fortfarande kunna passera samtidigt. Arbetet ska pågå till början av december.

Häradsvägen ska grävas upp