En del trafikändringar att vänta vid Slussen kommande period. Foto: Per Brandt

Mer stök väntar gående och cyklister vid Slussen

Snart väntar lite ytterligare trafikstök kring Slussen, främst för fotgängare och cyklister.

  • Publicerad 16:15, 10 okt 2019

I mitten av oktober och en månad framåt stängs infarten från Södermalmstorg till Guldgränd, vid Hilton. Turistbussar och transporter får istället köra in från Hornsgatan. Gångtrafiken kommer dock ha en öppning från Södermalmstorg.

Samtidigt flyttas gång- och cykelbanan över torget och gångbanan ska korsa cykelbanan via ett övergångsställe i höjd med Ekens uteservering för vidare gång mot Götgatan.

Leda cyklarna

I november väntar sedan större jobb när gångbroarna vid Ryssgården och Katarinavägen ska ersättas. Framförallt kan det bli stökigt när halva- gång och cykelbron på Katarinavägen försvinner den 11 november. Då kommer cyklister att få leda cyklarna på den cirka 30 meter långa gångbron, någon annan lösning finns inte enligt staden.

– Det är den ytan som finns, det finns ingen mer att ta. Men vi väljer att göra det i november när cykeltrafiken är begränsad och Katarinavägen är inte heller det största cykelstråket så förhoppningsvis kommer det fungera bra, säger Vilhelm Lindevall, kommunikatör på projekt Slussen.

I mitten av januari är tanken att gång- och cykelvägen ska återgå till normal bredd på sex meter på Katarinavägens nya bjälklag.

Även den andra gångbron, från Ryssgården till bussterminalen ska ersättas men där sätts en temporär bron upp intill den nuvarande.

Cykelbanan stängs

I januari till februari kommer även den cykelbanan längs den östra sidan av Slussen att försvinna på grund av vägarbete. Då kommer cyklisterna likt tidigare främst hänvisas till den västra sidan.

– Det är som cyklist tillåtet att välja att köra ute i gatan, och de kommer att lägga en så kallad  asfaltslimpa vid trottoarkanten så det blir lättare att ta sig upp på östra cykelbanan igen. Men vi väljer att hänvisa cyklister till cykelbanan på den västra sidan då detta anses vara det säkraste alternativet. Att detta utförs på vinterhalvåret gör att det inte kommer vara lika trångt i cykelbanorna som under sommarhalvåret, säger Vilhelm Lindevall.