Forskning. Köttproduktion är ett ineffektivt sätt att använda våra marker på. Foto: Mostphotos

Mer vegetarisk kost kan rädda planeten

Det finns fortfarande en chans att rädda planeten från en klimatkatastrof, men det krävs en hel del. Bland annat att livsmedelsproduktionen läggs om radikalt, det visar FN:s nya klimatrapport. Hur arbetar man i Upplands-Bro kommun för att nå klimatmålen?

  • Publicerad 09:00, 15 aug 2019

Att enbart försöka minska koldioxidutsläpp från bilar, flyg och fabriker räcker inte för att nå klimatmålen och förhindra en katastrof för vår planet. FN:s klimatpanel, IPCC, har i sin nya klimatrapport tittat på hållbar markanvändning och livsmedelssäkerhet.

Rapporten visar att avskogning ger betydande klimatutsläpp och ökar på klimatförändringarna, och att köttkonsumtionen är en av de största drivkrafterna för avskogning i dag.

Ett ineffektivt sätt

I rapporten rekommenderas vi alltså att minska på köttkonsumtionen, och även på matsvinnet.

– Köttproduktion är ett relativt ineffektivt sätt att använda marker och det medför ganska stora klimatutsläpp. Om det går att minska på köttkonsumtionen och därmed köttproduktionen får vi ganska stora markarealer som befrias för återskogning eller återställande av våtmarker som då kan binda kol, säger Otto Bruun, bioekonomisakkunning vid Naturskyddsföreningen, till tidningen Ny Teknik.

Hur ser man på de här frågorna på Upplands-Bro kommun?

– Vi arbetar med några konkreta åtgärder, som att få upp fler laddstolpar till elbilar till exempel, men vi jobbar också för att medarbetarna ska vara medvetna, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det handlar om att öka medvetenheten hos medarbetarna i organisationen och också i skolorna och förskolorna.

– De flesta skolor har vegetarisk mat som alternativ, men vi kommer varken tvinga någon att äta fläskkött eller vegetarisk mat. Vi önskar att fler gör det i vardagen, men utan tvång.

Lyssnar på forskningen

En tidigare upphandlingspolicy styr att skolorna och förskolorna i kommunen tar in närodlade och ekologiska råvaror, eftersom det har funnits en tro om att det är det mest klimatvänliga.

– Men när det kommer forskning som visar på klimatsmartare sätt lyssnar vi på det, säger Fredrik Kjos.

Ur IPCC:s rapport

Rapporten varnar att för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader behöver vi minska växthusgasutsläppen från alla sektorer, inte minst från livsmedelsproduktionen och markanvändningen.

En tredjedel av maten som produceras slängs eller förstörs. Genom att minska matsvinnet skulle växthusgasutsläppen också minska.

FN:s klimatpanel IPCC publicerade sin nya rapport Climate Change and Land den 8 augusti 2019.

Helgens blåljus: När polis stoppar bilar ger det effekt

De brott som begåtts i Håbo i helgen har i huvudsak varit alkoholrelaterade och/eller bilrelaterade. Ett inbrott i en villa är undantaget denna helg.måndag 24/2 13:30

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt