Restaurang Midan får vara kvar i Hornsberg. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Midan får stanna i Hornsberg

Nu har tvisten mellan Midan och bostadsrättsföreningen Välbehaget i Hornsberg avgjorts i domstol. Restaurangen får vara kvar men föreningen kommer att överklaga domen.

  • Publicerad 12:49, 8 maj 2020

Konflikten mellan restaurangen Midan vid Hornsbergs strand och brf Välbehaget blev en riksnyhet när den briserade i oktober förra året.

Bostadsrättsföreningen ville säga upp restaurangen, bland annat på grund av störande ljud nattetid.

I ett medlingsförsök erbjöd föreningen Midan att stanna på adressen mot att restaurangen minskade öppettiderna och avsade sig en komplementslokal. Men det accepterade inte Midans ägare.

Nu ska restaurang Midans öde avgöras

Nu har tvisten avgjorts i domstol och restaurangen får vara kvar. I domen skriver tingsrätten att restaurangen "endast agerat inom ramen för sitt hyresavtal".

– Det här är en hänsynslös dom. Rätten har inte ifrågasatt de boendes vittnesmål eller hur dåligt de har mått. Slutsatsen man kan dra av den här domen är att det är okej att störa överallt, för så här ser hyresavtalen ut i stan. Det står inte uttryckligen att man inte får störa nattetid, säger bostadsrättsföreningens ombud Jörn Liljeström på Creo advokater och fortsätter:

– Vi är av uppfattningen att det här är fel avvägning. Att det inte är reglerat i hyresavtalet befriar inte restaurangen från skyldigheten att låta bli att störa omgivningen. Föreningen kommer att överklaga domen.

Infekterad tvist när populär restaurang sägs upp

Föreningen ska ersätta restaurangens rättegångskostnader med 566 586 kr.