TRANSPORTSLAG. Kan cykeln någonsin ersätta bilen? Foto: Mostphotos

Miljonerna på cykelbanorna – är det värt det?

Kommunen lägger årligen miljontals kronor på att bygga ut Väsbys cykelbanenät. Men varför – och kan cykeln någonsin att ersätta bilen?

  • Publicerad 07:15, 12 maj 2018

– Varannan bilresa i Stockholmsregionen är under fem kilometer. Jag tror att man skulle kunna minska på bilresandet om man har bra cykelbanor, säger Eila Bromme (L) men tillägger:

– Jag tror på cykeln, men inte så mycket att den kan ersätta bilen.

Samma sak säger Ali Kashefi (S):

– Vi ser cykeln som komplement till bilen, vi ställer dem inte mot varandra.

Och Christine Hanefalk (M):

– Cykeln kan ersätta vissa typer av resor, men inte alla.

Maria Tuvesson (MP) betonar dock att Miljöpartiet ser cykeln som ett eget trafikslag.

– Och den utgör, tillsammans med kollektivtrafiken och gång, basen för vårt resande, säger hon.

I år räknar kommunen med att bygga drygt sex nya cykelbanekilometer. Eila Bromme tycker dock inte att det viktigaste är längden, utan att de byggs där de behövs. Som årets projekt:

– Just nu är det viktigast att få en cykelväg från Eds allé till Sättra, i och med att Kairo är så populärt på sommaren och att man bygger så mycket i Eds allé. Alla ska kunna cykla till badet. Vi liberaler vill också att Kairo ska bli ett friluftscentrum, och då är det viktigt att satsa på cykelvägar dit, säger hon.

Hon tror att folks beteendemönster faktiskt ändras när det byggs fler cykelbanor.

– Ja, det tror jag. Där måste man börja med barn; det viktigaste är kanske att fler barn och unga börjar cykla till och från skolan och sina fritidsaktiviteter så att de får bra vanor och för hälsans skull. Cykelvägarna måste vara säkra och trygga och det måste finnas cykelparkeringar. Det är ett problem att så många barn körs till skolan, säger hon.

Christine Hanefalk (M) säger att Moderaterna inte lägger någon värdering i hur folk transporterar sig, men att möjligheten att ta sig överallt med cykel ska finnas.

– Cykeln har den positiva bieffekten att det är hälsofrämjande och att man får se kommunen, säger hon.

Socialdemokraterna, däremot, gick till val på att vi öka cykelanvändningen.

– Det är ett beteende som man sakta får förändra hos människor, att bygga ut cykelstrukturen är ett steg i rätt riktning, säger Ali Kashefi (S). Med tanke på den situation vi har i Stockholmsregionen med alla köer, så borde de som inte absolut måste ta bilen ta cykeln i stället. Vi politiker har som skyldighet att underlätta för den infrastrukturen.

Maria Tuvesson (MP) lyfter fram framkomligheten i trafiken, smartare ytanvändning, folkhälsan och klimatet som argument för att bygga ut cykelvägnätet och för att ändra Väsbybornas resvanor.

– Om man inte investerar i cykelbanor så är det svårt att säga till folk att börja cykla mer, säger hon. Det finns en jättestor potential i Väsby att få bort många korta bilresor som kan bli många korta cykelresor. I Stockholm har vi sett en otrolig ökning av cyklandet bara för att man har gjort investeringar i cykelnätet och gjort plats för cyklisterna i gaturummet.

Vad tjänar bilisterna på ett utbyggt cykelvägnät?

– Ju fler vi är som cyklar, desto färre bilar på vägarna, mindre köer och lättare att parkera. Sedan är det många som inte äger bil, det här är att tillgängliggöra staden för dessa grupper. Skolbarn ska kunna cykla till skolan och känna att det är tryggt att ställa ifrån sig cykeln där, säger Maria Tuvesson.

MER Detta vill politikerna satsa på

MP: Vi behöver investera i stöld- och väderskyddad cykelparkering vid målpunkter som Väsby station och Rotebro. Cykelväg till Kairo ligger i årets planering. Och att utveckla lånecykelsystemet; vi har varit positiva till Liberalernas motion och hoppas att det görs under nästa mandatperiod. En ökning av elcyklar för de mellanlånga resorna har ökat; där behöver standarden och driften av de regionala cykelstråken bli bra.

L: Vi får följa upp och se till att man kan ta sig dit man vill, som skolor och fritidsaktiviteter. Liberalernas motion om ett hyrcykelsystem i Väsby har blivit bifallen, vi hoppas att den blir av så snart som möjligt. Margareta Hamark (L) har också jobbat för att man ska ta med cykeln på tåget.

S: Vi vill öka cykelanvändandet, ha bra cykelvägar och underhålla dem vi har. Bygga allväderscykelparkeringar vid målpunkter såsom Villundaparken och Gunnes gård, inte bara vid pendeln. Vi har diskuterat ett lånecykelsystem, men där tänker vi att de privata företagen ska gå före. Vi tycker att det är marknaden som ska hantera detta, inte kommunen i första hand. Det vore jättebra om vi kunde hitta ett samarbete.

M: Det cykelvägnät som vi har ska fungera, och när man bygger nya områden gäller det att man tänker till. Man ska kunna ta sig överallt med cykel.

MER Kilometer cykelvägar

Så många kilometer ny gång- och cykelväg byggs i Väsby per år:

2016: 1,7 km

2017: 2,1 km

2018: 6,2 km (prognos)

2019: 1,9 km (prognos, väldigt osäker)

2020: 3,3 km (prognos, väldigt osäker)

Källa: Ali Kashefi, ordf. KSTFU

MER Kommunens trafikstrategi

På kommunens lokala vägnät ska framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafikens framkomlighet.

Huvudgator för biltrafik ska vara försedda med separerade cykelbanor.

Ingen i centrala Väsby ska ha längre än 300 meter till huvudcykelnätet.

Huvudcykelnätet ska vara separerat mellan cyklister och gående.

De cykelstråk som går mellan regionala målpunkter ska ges en utformning som lämpar sig för längre resor med högre hastighet än det lokala cykelnätet och också koppla på ett smidigt sätt till det lokala cykelvägarna.

Cyklister ska ges god framkomlighet vid passage av huvudgator.

Cykelnätet ska i största möjliga mån befrias från barriärer och höjdskillnader.

Kommunen ska verka för att förbättra tvärförbindelser med cykel till angränsande kommuner längs det statliga vägnätet till Vallentuna, Täby och Järfälla.

Källa: Upplands Väsby kommuns trafikstrategi, samrådsversion 2017

MER Kommunens klimatmål för trafiken 2025

Den totala körsträckan med bil för Väsbys invånare i genomsnitt ska vara högst 540 mil per invånare år 2025 (år 2016 var siffran 605 mil).

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller gång för Väsbybor ökar till 50 procent år 2025 (år 2015 var siffran 39 procent).

Källa: Upplands Väsby kommuns klimat- och energistrategi

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Väsbyrappare tvåa i Parallell Mello

Nyheter Hallå där... ...rapparen Patrick "Putte" Skoglöv, 29, från Odenslunda i Upplands Väsby, som kom tvåa med låten "Fri" i musiktävlingen Parallell Mello. Hur känns det?lördag 23/3 13:00

Stark slutspurt grejade nytt kontrakt

Sport Grimsta AIK kvar i division 2 Det såg lite illa ut inför sluttampen och kvalstrecket var då oroväckande nära. Men Grimsta AIK spelade upp sig rejält mot slutet och klarar division 2-kontraktet med god marginal.fredag 22/3 17:00