Nu presenterar Botkyrkas mittenmajoritet med S, L, C, MP och KD, sin budget för 2019.

Miljonsatsning på våldspreventivt center i budgeten

Miljonsatsning på ett våldspreventivt center och mot skolsegregation och höjda löner för enhetschefer och socialarbetare. Det är några av satsningarna som presenteras i det nya styrets budget för 2019.

  • Publicerad 12:16, 16 nov 2018

Nu presenterar Botkyrkas nya styre, den så kallade mittenmajoriteten med S, L, C, MP och KD, sin budget för 2019. Skatten ligger kvar på 20:15 kronor och kommunens verksamheter får totalt 110 miljoner kronor mer jämfört med årets budget.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Här är de viktigaste punkterna:

Skolsegregationen - 7,3 miljoner kronor

7,6 miljoner kronor satsas på de skolor i kommunen som har störst utmaningar med segregation och att rekrytera lärare. Tydliga uppdrag om att ta fram sätt för att kunna anställa fler vuxna i skolan, samt ta fram regler för ordning och reda i skolan ska läggas.

Våldspreventivt center – 5,6 miljoner kronor

5,6 miljoner kronor satsas på att bygga upp det nya våldspreventiva centret där polis och kommun ska samarbeta mot kriminalitet. Utöver det ska arbetet med att nå ut till alla unga som är i eller som riskerar kriminellt liv stärkas.

Så ska Botkyrka bryta de kriminellas makt

Höjda löner i välfärden – 6 miljoner kronor

6 miljoner totalt kronor läggs på höjda löner. Chefer inom omsorgen får 3 miljoner och barnskötare får 1 miljon. För att kunna rekrytera och behålla socialarbetare och socialsekreterare satsas 1 miljon på deras löneökning.

Medborgarbudget – 4 miljoner kronor

4 miljoner kronor satsas på en medborgarbudget där Botkyrkabor får vara med och bestämma vad pengarna ska läggas på i deras områden.

Kommunen ska också ta fram en plan för en bostadsgaranti för unga, öka närproducerad mat i verksamheterna och säkra tillgången till framtidens dricksvatten. Kostnaderna för konsulter vid rekryteringar ska minskas genom att skapa en central rekryteringsgrupp för alla förvaltningar. Ett arbete med att utbilda omsorgspersonal i svenska inleds också.

En dialog ska inledas med landstinget om bättre kollektivtrafik på Grödingelandet, en andra pendeltågsuppgång vid Tullinge station och inrättandet av familjecentraler i hela Botkyrka.

Man ska också utreda om stranden utmed norra Norsborg ska bli naturreservat.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android