Björkhaga skola i Tumba ska betala miljonböter. Foto: Arkivbild

Miljonsmäll för brister på skolor

1,9 miljoner kronor. Det ska Botkyrka kommun betala för att inte ha lyckats rätta till allvarliga brister på tre skolor. Det enligt Förvaltningsrätten som nu kommer med en dom efter att kommunen bestridit Skolinspektionens beslut.

  • Publicerad 14:02, 13 sep 2018

Miljonböterna gäller tre grundskolor i de södra kommundelarna. Björkhaga skola som får 500 000 kronor i böter, Björkhaga grundsärskola som döms till böter på 700 000 kronor och Storvretsskolan som också ska betala 700 000 kronor.

Allvarlig kritik mot Björkhaga skola - hotas med miljonvite

I våras bestred Botkyrka kommun Skolinspektionens böter och begärde att få slippa betala miljonböterna. Kommunen menar att man tagit problemen på allvar och inlett ett arbete för att styra upp skolorna.

– Det är oerhört olyckligt om vi skulle behöva betala dem. Det är pengar som vi behöver använda i skolorna, i det förändringsarbete som vi håller på med nu, sa grundskolechef Susanne Englund till BotkyrkaDirekt tidigare i år.

Men det godtas alltså inte av Förvaltningsrätten som dömer ut böter till kommunen.

Det var under Skolinspektionens granskning av Botkyrkas skolor 2016 som allvarliga brister i undervisningen konstaterades på skolorna. På Björkhaga saknades bland annat analys och uppföljning av elevers måluppfyllelse och rutiner för att utreda behov av särskilt stöd.

Storvretsskolan fick kritik för de omfattande problemen med studiero och kränkningar mellan elever på skolan.

Stora problem med kränkningar och stök på Storvretsskolan – hotas av böter