Socialborgarråd. Åsa Lindhagen (MP) och hennes parti vill ändra förturssystemet i Stockholms bostadskö så att det blir lättare för våldsutsatta personer att lämna en dålig relation. Foto: Lieselotte van der Meijs & Mostphotos

Miljöpartiet vill ge våldsutsatta ha förtur i bostadskön

Miljöpartiet vill införa en boendegaranti för våldsutsatta personer i Stockholm. Ett liknande förslag har kommit från Liberalerna.

  • Publicerad 09:33, 5 sep 2018

Partiet föreslår att förturssystemet i bostadskön justeras så att våldsutsatta som inte har möjlighet att lösa sin egen boendesituation ges bättre möjligheter till en ny bostad och på så sätt kan lämna en våldsam relation.

– Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad, bara för att det inte går att hitta något annat boende. Därför vill vi nu införa en boendegaranti för våldsutsatta. Vi föreslår att möjligheten att få förtur i bostadskön ska stärkas väsentligt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i ett pressmeddelande.

Fyra förändringar föreslås

Partiet vill nu genomföra fyra ändringar av förturssystemet för att underlätta för våldsutsatta att få en ny bostad. För att minska andelen avslag på grund av att hotbilden inte kan styrkas (43 procent av de sökande 2017) så vill MP att hotbilden alltid ska utredas i samarbete med socialtjänsten.

En andra förändring går ut på att det vid en bedömning om stöd ska läggas extra vikt vid att den sökande kanske inte har de egna resurser för att ordna ett boende som det kan verka som på papper, just på grund av situationen med hot och våld.

Här får Västerort nytt center för drabbade av våld i hemmet

En tredje förändring innebär att skuldsättning inte ska ligga till grund för avslag. Miljöpartiet anser att skuldsättning som är en del av våldet eller störningar på grund av våldsutövningen inte ska anses utgöra hinder för att kunna få förtur.

Utöver detta vill Miljöpartiet slopa kravet på att en sökande ska ha bott i Stockholm i minst två år för att kunna utnyttja förturen.

REPLIK. V: En dålig idé att öronmärka lägenheter åt våldsutsatta

Liberalerna har tidigare lagt ett förslag om att öronmärka lägenheter för våldsutsatta personer. Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd, ser dock med viss skepsis på MP-utspelet.

– Det måste byggas mer generellt än vad majoriteten gör idag om vi ska få fler förturslägenheter långsiktigt. Men vi har föreslagit att Stockholms stad ska öronmärka bostäder till personer som utsätts för våld i nära relationer, med målet att det ska finnas en lägenhet för den som är i ett helt akut behov av skydd. Det har dock Vänsterpartiet har sagt nej till, den rödgröna koalitionen är inte samspelt, säger Lotta Edholm (L) i en kommentar.

Antal förturslägenheter har minskat

Antalet beviljade förturer har minskat drastiskt under mandatperioden. År 2014 beviljades strax över 300 förturslägenheter, år 2017 var antalet nere på ca 80 stycken, vilket är det lägsta antalet förturer under det senaste decenniet.

De vanligaste orsakerna till avslag för våldsutsatta personer är ej styrkt hotbild, skuldsättning och att personen bedöms ha egna resurser att flytta.

Enligt Rädda Barnen lever uppskattningsvis uppemot 200 000 barn i hem med våld i Sverige.