Miljöpartiet vill öppna Söderledstunneln för cyklister

Det har snackats om det en tid och nu är tanken att det ska bli av. Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda hur Söderledstunneln ska öppnas för cykeltrafik.

  • Publicerad 09:56, 18 apr 2018

Beskedet kommer på en presskonferens med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) på onsdagsmorgonen. Trafikkontoret ska utreda möjligheten att göra om norrgående körfältet i Söderledstunneln mellan Noe Arks gränd och Hornsgatan till en dubbelriktad cykeltunnel som är helt avskild från övrig trafik i tunneln. Det har tidigare lagts fram förslag på att tunneln ska öppnas för cyklister och vissa har trotsat förbudet och cyklat där ändå.

– Stombussarna går här, vilket gör att det inte fungerar i dag. Men de tas bort 2020 i samband med att Katarinavägen öppnas för trafik igen och då ändras också förutsättningarna, säger Daniel Helldén optimistiskt.

Cyklister gerillakör i Söderledstunneln

En av huvudorsakerna till förslaget är den ständiga konflikt som finns mellan fotgängare och det ökade antalet cyklister i Götgatsbacken. Särskilt i morgon- och eftermiddagsrusningen uppstår ofta irritation mellan brådskande cyklister och de gående.

– Det är redan ett av Sveriges mest trafikerade cykelstråk och vi vet att kombinationen av cyklister och gående inte alltid fungerar. Det finns ibland ett orosmoment hos de gående och kan cyklisterna ta tunneln är mycket vunnet, säger han och tillägger att det i nuläget är cirka 7 000 fordon, inklusive bussarna, som tar tunneln i dag.

– Så det handlar inte om några stora mängder.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

I samband med presskonferensen tar Helldén en premiärtur genom tunneln med en EU-moped, som till skillnad från en vanlig cykel är tillåten att köra i tunneln redan i dag. Efteråt är han lyrisk över upplevelsen.

– Det var fantastiskt smidigt. På det här sättet klarar vi den expansion av cyklister som vi förväntar oss. Det här är verkligen en framtidslösning, säger han.

På frågan om han har stöd från de andra partierna vad gäller det nya cykelpendlingsstråket svarar han dock lite mer svävande.

– Vi har pratat om det, men vi får se. Det är jag i egenskap av trafikborgarråd som lägger fram förslaget. Nu ska vi titta på om det är möjligt att genomföra, säger han.

UPPDATERING

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) markerar att det absolut inte handlar om en gemensam skrivelse inom den rödgrönrosa majoriteten:

S sågar förslag om cyklister i Söderledstunneln

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har gett trafikkontoret i uppdrag att pröva hur cyklister kan ges plats i tunneln. Här testar han själv med en elcykel. Foto: Sacharias Källdén