Återvinning. Efter jul fylls containrarna med pappers- och plastförpackningar. Foto: Mostphotos

Miljöstationerna får sig en törn efter varje jul

Kartonger väller över, glas i stora lass och kanske en och annan säng? Upplands-Bros återvinningsstationer får sig en törn efter varje jul, precis som i hela landet.

  • Publicerad 20:42, 17 jan 2019

– Det är en peak kring jul utan tvekan. Framför allt slänger nog folk förpackningar i kartong och plast från julklapparna, men många passar på att rensa ur hemmet också, säger Mikael Thelin, avfallschef i Upplands-Bro kommun.

Men ett av de stora problemen är att saker hamnar där de inte ska.

– Folk uppfattar återvinningsstationerna som en soptipp, och kan ställa sängar eller andra möbler där som egentligen ska till en kretsloppscentral, säger Mikael Thelin.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) som ansvarar för återvinningsstationerna och tömmer containrarna med jämna intervaller. Det krävs att någon felanmäler att containrarna är överfulla eller att möbler står staplade för att FTI ska få reda på det.

Mikael Thelin har fått in ett klagomål efter jul, och har fört samtal med den personen om hur man skulle kunna göra det bättre.

En publik och upplyst miljö

Eftersom det finns de som åker ut nattetid för att dumpa saker är en idé att återvinningsstationen inte ska vara undanskymd.

– En mer publik miljö är en sak, och även belysning och skyltning. Jag vet att FTI har inlett pilotförsök med kameror, men med tanke på de tillstånd som behövs så tror jag att det kräver mer än vad det ger.

Förutom kring juletider räcker ändå de tio återvinningsstationer som finns i kommunen oftast till, menar Mikael Thelin. Det är en som försvann med gamla Coop i Brunna, men den försöker kommunen att hitta en ny plats för, i samråd med FTI.

Kretsloppscentralerna i Bro och Brunna däremot, de får sin största rush under de första vårveckorna och i slutet på sommaren.

– Då fixar folk i trädgården och rensar sina garage. Det ser man väldigt tydligt, säger Mikael Thelin.

Han vill passa på att nämna de insamlingar för el och farligt avfall som finns i entrén till kommunhuset och i Brohuset. Där kan du lämna små mängder och slippa åka till en kretsloppscentral.

Attack mot polisbil i centrum

De som stal en motorcykel med visst besvär är på fri fot. Den som tog en elcykel utanför en affär också. Men han som gick till attack mot en polisbil är i alla fall gripen.måndag 22/4 22:49

Senaste numret

Bålstabladet