"ORÄTTVIST". Nya systemet för ersättning för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar slår extra hårt mot kommuner som tagit ansvar i mottagandet, enligt kommunalrådet Josefin Malmqvist (M). Foto: Arkivbild/Michael Folmer

Mindre pengar för flyktingbarn

Sundbybergs stad tappar 15 miljoner kronor när regeringen ändrar ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Att förändringen skjuts upp ett halvår hjälper föga, enligt kommunalrådet Josefin Malmqvist (M). – Att säga "nu har vi lyssnat på kommunerna" är inte en rättvis bild, säger hon.

  • Publicerad 09:36, 31 aug 2016

Det känns nästan löjeväckande. Bara för Sundbybergs del handlar det om 15 miljoner kronor

Förslaget om förändrat ersättningssystem, som bland annat innebär en övergång till schablonersättningar, har fått M-politiker i Sundbyberg att reagera. De anser att sänkningen slår orättvist. I och med att Sundbyberg har tagit emot relativt många ensamkommande kommer ersättningen också att minska relativt mycket, menar de.

I grunden är Moderaterna i Sundbyberg positiva till att man ser över kostnaderna för flyktingmottagandet. Men som det görs nu är det ansvarstagande kommuner som straffas, enligt dem.

Sundbybergs stad är en av många kommuner som uttryckt oro i sina remissvar för hur de ska hinna ställa om. Förändringarna var tänkta att träda i kraft vid årsskiftet 2016/2017. På en presskonferens på tisdagen meddelade regeringen att man skjuter upp förändringen till 1 juli 2017.

Men det gör ingen skillnad i praktiken, menar Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. En mer realistisk tidsplan vore att låta förändringen träda i kraft 1 januari 2018, enligt henne. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har haft samma uppfattning.

– Det handlar om väldigt stora förändringar. Vi får ställa om hela vårt arbetssätt, hur vi arbetar med mottagandet, säger Josefin Malmqvist.

Regeringen kommer att upprätta en fond på 40 miljoner kronor, där kommuner kan ansöka om pengar om schablonbeloppen inte skulle räcka till.

– Det känns nästan löjeväckande. Bara för Sundbybergs del handlar det om 15 miljoner kronor lågt räknat, säger Josefin Malmqvist.

Tanken är att de nya reglerna ska skapa incitament för placeringar i stödboenden, som är billigare och i de flesta fall lämpligare än hvb-hem.

Boendeformen infördes 1 januari i år.

– Utmaningen är att det i dag inte finns tillräckligt många stödboenden. Anledningen till att de inte slagit igenom är att reglerna kring dem är otydliga. I grunden handlar det om barn i stor grupp med lägre bemanning, säger Josefin Malmqvist.

Hur kommer ni att göra med mottagandet framöver?

– Om regeringen inte ger oss ersättning måste vi överväga om vi kan ta ett lika stort ansvar som vi tidigare har gjort. Vi har ju varit stolta över det, säger Josefin Malmqvist.

Oppositionsrådet Peter Schilling (S) är nöjd med att regeringen och kommunerna har nått en kompromiss när det gäller tidpunkten för införandet. Han är inte lika kritisk till själva sänkningen utan ser hellre att kommunen ser över kostnaderna och hittar billigare lösningar, som stödboenden eller familjehemsplaceringar.

– Trycket ökar på kommunerna att försöka lösa problemet, säger han.

Att gå över till schablonersättning är i sig positivt, enligt Schilling:

– Det minskar framförallt byråkratin, säger han.

MER Kostnaderna

Sundbybergs stad har idag ansvar för totalt 153 ensamkommande barn, ungdomar och unga vuxna (varav 93 asylsökande och 60 kommunplacerade med permanent uppehållstillstånd).

Idag får socialtjänsten ersättning för utrednings- och uppföljningskostnader om 39 000 kr respektive 31 000 kr per barn. Därutöver får staden ersättning för faktiska kostnader för gode män om uppskattningsvis 45 000 kr per barn.

Dessa två kostnader ska enligt förslaget slås ihop till en ny total ersättning om 52 000 kr per barn, det vill säga en sänkning om minst 24 000 kr per barn.

Källa: Moderaterna i Sundbyberg

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Häng med en timme på linje 10

Nyheter ✓Leksugna ✓Sol och distansskola ✓Utehäng För några veckor sedan kollade vi läget på linje 11 mot Akalla. Den här gången var det dags att åka linje 10 mot Hjulsta istället, och vår vana trogen tog vi tempen på de tre sista stoppen. Vad gör...fredag 3/4 15:10

Experten: Staten måste skjuta till mer pengar

Nyheter Mindre företag drabbas hårdast av coronakrisen Små marginaler och en snöbollseffekt leder till att många mindre företag ligger risigt till, på grund av coronakrisen Det menar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas...fredag 3/4 13:50

Så påverkas lokala näringslivet av coronakrisen

Nyheter Många vill stötta verksamheter i sina kvarter Det lokala näringslivet påverkas mycket av den rådande coronakrisen. För många uteblir intäkterna helt, andra lyckas på olika sätt ställa om för att möta nya behov. Samtidigt vill många lokalbor...fredag 3/4 13:32
Stockholm Direkt