UTFLYKTER. Tidigare utflykter till exempelvis Grönan har bekostas av statligt bidrag som nu stoppats. Foto: Pär Hugosson

Mindre pengar till sommarlovsaktiviteter för unga

Det blir mindre pengar till sommarlovsaktiviteter för Kungsholmens unga i år. Det statliga bidraget kommer inte och från stadsdelens håll finns inga mer kulor att hämta. Nu måste stadsdelen tänk om kring sommarlovsutbudet.

  • Publicerad 12:32, 30 jan 2020

Tidigare somrar har Kungsholmens unga, via fritidsgården Kuggen, kunnat åka på olika aktiviteter och utflykter som Grönan, Skansen och laserdome på lovet. Aktiviteterna har varit gratis och bekostats via ett statligt stöd från Socialstyrelsen.

Kuggen fördubblade antalet besökare

Förra året lade stadsdelen runt 300 000 kronor på sommaraktiviteterna. Men nu är det stopp med de statliga pengarna. Och då måste stadsdelen tänka om kring sommarutbudet.

– De pengarna möjliggjorde ju lite mer aktiviteter med klang. Nu kommer vi försöka göra andra, lite enklare saker med de medel vi har. Vi kommer inte åka på några resor utan det blir billigare saker på hemmaplan, säger Alf Widmark, vikarierande enhetschef på prevention och familjebehandling.

Fritidsgården har haft öppet två veckor efter skolavslutningen och två veckor innan skolstart. Om pengabeskedet även kommer påverka öppettiderna är oklart i dagsläget. Enligt Widmark ska de "försöka att ha öppet i någon utsträckning".

– Att stänga helt är inte aktuellt. Tanken med verksamheten är ju att vara en kraft för ungdomar vars familjer inte är så resursstarka så det finns ju skäl att anordna något på sommaren, säger han.

Inga extra pengar

Att äska om mer pengar från politiken är inte aktuellt. Sommarlovsaktiviteterna måste bekostas av den egna budgeten "efter utrymme" enligt de verksamhetsansvariga, men samtidigt har budgeten för fritidsaktiviteter har minskats kraftigt av den nuvarande majoriteten som prioriterat annat, menar de.

Stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) säger så här i en kommentar.

– Vi har tyvärr inga extra pengar i vår budget för 2020 och inga möjligheter att täcka upp för de Socialstyrelsepengar som faller bort, vi använder de medel som finns. Det stämmer att budgeten centralt har minskat för fritidsaktiviteter. Vår förhoppning är att man ska kunna ordna roliga fritidsaktiviteter för barn som är kvar i stan på sommaren, även om det blir av enklare slag.