Skolminister Anna Ekström (S). Foto: Johanna Roos

Ministern om sexövergreppen på förskolan

Skolminister Anna Ekström (S) uttalar sig i DN efter nyheten att en barnskötare begått sexuella övergrepp på en förskola i Botkyrka.

  • Publicerad 16:42, 6 feb 2020

Innan barnskötaren kom till förskolan i Botkyrka 2013 hade han arbetat på en förskola i Ekerö kommun. Under tiden på Ekerö misstänktes han för sexuellt utnyttjande av barn, vilket han till slut blev polisanmäld för av sin arbetsgivare.

Det var däremot inget Botkyrka kommun fick kännedom om, trots att kommunen ska ha tagit referenser och begärt utdrag ur belastningsregistret innan han anställdes.

– Vi vet att man tog referenser och begärde utdrag från belastningsregistret. Men vilka referenser det var vet vi inte. Den typen av information sparar kommunen inte, säger Kenny Fredholm, tf verksamhetschef för förskolorna i Botkyrka.

Skollagen kräver att personer som anställs inom till exempel skola och förskola visar upp utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Den kräver dock inte utdrag ur polisens misstankeregister.

Skolministern uttalar sig

Det är alltså möjligt att misstankarna mot barnskötaren inte kom till Botkyrka kommuns kännedom, trots att han visade upp sitt belastningsregister.

DN har frågat skolminister Anna Ekström (S) om hon tycker att reglerna kring registerkontroll borde skärpas. Men i dagsläget kan hon inte svara på om det kommer bli aktuellt.

– Det är bra att det finns krav på kontroll i belastningsregistret. Men det kan aldrig ersätta sedvanliga kontroller när man anställer folk, att man tar referenser och ringer till tidigare arbetsgivare. Det kan heller inte ersätta att personal på förskolor har ansvar för trygga förhållanden, säger hon till DN.

Hon pekar på att ett stort ansvar vilar på förskolepersonalens axlar, som måste hålla koll på vad som sker på förskolan.

– Signaler ska leda till att man agerar för att till varje pris undvika att en sådan här fruktansvärd händelse ska kunna äga rum, säger hon till tidningen.

Misstänkta pedofilen tog hand om hans barn

LINDSTEDT: Därför publicerar vi inte misstänkte pedofilens namn

Barnskötare erkänner sexbrott mot barn