Minnen. När en ung man från Bredäng sköts ihjäl i Bromma förra året fylldes hela torget med ljus och blommor. Foto: Arkivbild

Minnesplatser efter dödsskjutningar ska röjas bort fortare

Minnesplatser med fotografier, tända ljus och blommor har blivit en allt vanligare syn i stadsbilden. Men några rutiner för hur de ska hanteras har varken polis eller stadsdel haft. Fram tills nu.

  • Publicerad 17:27, 6 dec 2018

I spåren av dödsskjutningar har allt fler spontana minnesplatser börjat dyka upp. Familj och vänner placerar ut blommor, tänder ljus, samlas och sörjer. Men vad som ska hända med minnesplatserna efteråt har varit ett bekymmer för stadsdelsförvaltningen, bostadsbolag och polisen.

– Många har varit kvar väldigt länge. Och i vissa fall har det blivit hotfullt när de ska plockas bort, inte från de anhöriga utan från andra som vill att de ska vara kvar. Det har har inte funnits några rutiner från staden för hur den här frågan ska hanteras, säger Anette Petersson, preventionssamordnare på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

"Påverkar hela området"

Nu har Skärholmens brottsförebyggande råd (där polisen, stadsdelsförvaltningen och bostadsbolag ingår) kommit fram till nya rutiner. Bland dem att minnesplatser ska få vara kvar tills en begravning skett och att anhöriga ska kontaktas för att ha tid att hämta fotografier och andra saker som kan ha lämnats på platsen.

– Vi har resonerat så att man absolut ska ha rätt att ha minnesplatser och att de får finnas kvar fram tills dess att det finns en grav eller minneslund att gå till, sedan ska de tas bort. De påverkar ju hela området, det är inte säkert att de anhöriga vill bli påminda om händelsen på det här sättet, säger Anette Petersson.

Boende i området har tidigare ifrågasatt att personer med kriminell bakgrund hedras med minnesplatser. Anette Petersson säger att rutinerna ska vara desamma, oavsett den döda personens bakgrund.

– Minnesplatser kan uppstå även när en ung person dött i till exempel en trafikolycka. Visst, en del har haft en kriminell bakgrund, men samtidigt har de varit individer med släkt och vänner och kan ha betytt mycket för andra i området, de har inte varit kriminella 24 timmar om dygnet.

Efter dödsskjutning – sorg tar över Bredängs centrum

Hylla inte livet de levde – sörj livet de aldrig fick

Nya rutiner kring minnesplatser

När en minnesplats upprättats i stadsdelen för en person ska:

1. Information om detta skickas till stadsdelsförvaltning, polis och markägare.

2. Om en minnestund planeras bör både polis och stadsdelsförvaltning finnas med för stödjande insatser.

3. Minnesplatsen kan finnas kvar tills begravning skett, då hänvisas sörjande till begravningsplats.

4. Stadsdelsförvaltning, polis eller markägare i samarbete tar kontakt med anhöriga om det är möjligt och informerar om rutinerna.

5. Om anhöriga vill ha ett fotografi av eventuell målning eller annat erbjuds de detta. Även viktigt att de ges tid att hämta saker innan minnesplatsen tas bort.

6. Markägare ansvarar för borttagning av minnesplatsen.

7. Om hotbild föreligger runt borttagning av minnesplats kontaktas polis för att delta.

Visa merVisa mindre