Grillby. Under förra veckan påbörjades bygget av en ny förskola i Grillby. Men det behövs fler för att mätta efterfrågan. Nu ska tre framtida förskolebyggen i Enköping förstuderas. Foto: Fredrik Gustafsson

Minst tre förskolor till behövs

Fem förskolor byggs redan, men det kommer att behövas tre till, och helst redan till 2025. – Tittar vi på prognoserna så innebär det att vi behöver ytterligare 450 förskoleplatser fram till 2030, Mats Flodin (M).

  • Publicerad 08:46, 14 feb 2020

Vi tittar på tre ytterligare ställen i Enköping där vi behöver öka kapaciteten.

Förra året flyttade nära 900 personer till Enköping. En befolkningstillväxt många andra kommuner i liknande storlek bara kan drömma om.

Men det är också en utmaning kommunen, framförallt när det kommer till att täcka det framtida behovet av grundskola- och förskoleplatser.

Förra veckan togs det första spadtaget för en ny förskola med plats för 160 barn i Grillby. Samtidigt byggs förskolor i Skolsta, Hummelsta, Örsundsbro och på Korsängen i Enköping.

– Nu bygger vi ut i kransorterna, och tanken är att det ska täcka behovet en tid framöver, men sedan får vi se längre fram om det behöver byggas ytterligare. Örsundsbro växer, och där har även EHB planer på att expandera med hyresrätter, säger Mats Flodin (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Det kommer dock behövas ännu fler förskolor de kommande åren. Enligt befolkningsprognosen kommer de centrala delarna av Enköping att växa med 430 barn i förskoleåldern fram till år 2029. Där den största befolkningsökningen väntas ske fram till 2025.

– Tittar vi på prognoserna, som ändå är lågt räknade, så innebär det att vi behöver ytterligare 450 förskoleplatser fram till 2030, Mats Flodin (M).

Tre förskolor ska utredas

Med anledning av detta så gav utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tekniska nämnden i uppdrag att inleda en förstudie av tre nya förskolor som ska vara belägna i Enköpings västra, östra och centrala delar. Dessutom ska de ha en maxkapacitet på 160 förskoleplatser vardera.

– Vi tittar på tre ytterligare ställen i Enköping där vi behöver öka kapaciteten. Det har vi nu gett i uppdrag att man ska börja förstudera, säger Mats Flodin.

Enligt Utbildningsförvaltningens bedömning skulle Sagogrändens förskola på Västerleden behöva ersättas med en ny förskola med större kapacitet.

Även Gånsta förskola pekas ut av utbildningsförvaltningen som en tänkbar plats att bygga en ny förskola med större kapacitet på. Dessutom föreslår man att en helt ny förskola skulle kunna byggas på Kaptensgatan i centrala Enköping.

– Det är en utmaning. Men vi har en samsyn idag inom politiken som vi kanske inte haft tidigare, det går framåt, även om man kan tycka att det är trögt. Men det går framåt, säger Mats Flodin.

Ordförande. Mats Flodin (M). Foto: Fredrik Gustafsson

Förskolor som byggs och planeras

Kommunen bygger idag nya förskolor i Grillby, Skolsta, Örsundsbro, Hummelsta och på Korsängen.

Utöver dessa har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gett tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie för tre framtida förskolebyggen i Enköpings västra, östra och centrala delar.

Utbildningsförvaltningen menar i en skrivelse att Kaptensgatan, Västerleden och Gånsta är tänkbara platser nya förskolor.

Visa merVisa mindre

Tekniska problem – Vårdguidens provsvarstjänst ligger nere

Nyheter Tekniska problem gör att invånare i Region Uppsala för närvarande inte kan ta del av sina provsvar via e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden. Felet som är nationellt har pågått sedan i tisdags. –...torsdag 6/8 14:55

Satir i bygdegården

Nyheter Vandringsutställningen ”Vässa pennan” är på turné genom Sverige. I veckan stannar den till på Österundagården utanför Enköping.onsdag 5/8 9:01