GILLAS INTE. Moderaterna på Kungsholmen tycker inte att stadsdelen ska bekosta lagliga väggar för graffiti. Foto: Anna Rönnqvist

Moderaterna: "Lagliga väggar leder till rått klotter och förslumning"

Lagliga väggar leder till ett "rått, hotfullt och själviskt klottrande vilket är första steget mot förslumning". Moderaterna sågar idén om att skapa ytor för graffiti på Kungsholmen.

  • Publicerad 11:24, 10 nov 2015

Ända sedan den nya majoriteten i Stadshuset slopade den så kallade nolltoleransen har förslag om att skapa lagliga väggar för graffiti ploppat upp på flera håll, bland annat Söder, Spånga och Farsta. Och som Vårt Kungsholmen tidigare kunde avslöja är även majoriteten på Kungsholmen sugna på att haka på.

Det har fått Moderaterna att se rött. I en ny skrivelse till stadsdelsnämnden går de hårt åt förslaget på lagliga väggar.

– Vi tycker inte att kommunala graffitiväggar är en bra idé. Det är stora pengar det handlar om, i Spånga har det nämnts att en laglig vägg skulle kosta 800 000 kronor och sedan 100 000 kronor i drift varje år och det är pengar vi tycker ska gå till kärnverksamheten istället, säger Henrik Sjölander (M), ledamot i stadsdelsnämnden.

Bland annat skriver de bland annat att ”I den verklighet som Kungsholmsborna lever och arbetar i består inte graffiti av några fina målerier på utvalda platser, utan nästan enbart ett rått, hotfullt, själviskt och störande kladdande och klottrande på bostäder, affärslokaler och fordon. [...] Förekomsten av denna fulhet i ett område är det första steget på vägen till förslumning [...] Att vänstermajoriteten, i ett läge när antalet anmälda klotter brott ökar kraftigt, intar en tillåtande inställning till klotter är därför direkt olämpligt.”

Ska man tolka det som att ni likställer graffiti med klotter?

– Skrivelsen handlar inte om själva graffitin utan det efterföljande problemet med klotter. Även om graffitin kan vara en fin konstform i sig så håller klottret inte den kvalitén. Vi likställer inte graffiti med klotter.

På Brottsförebyggande rådets, BRÅ, hemsida står bland annat att det inte finns vetenskapliga undersökningar som stöder tesen att lagliga väggar leder till ökat klotter. Hur ser du på det?

– Det finns lite vetenskapliga undersökningar om det här. Den enda rapporten jag har sett är den som Stiftelsen Tryggare Sverige har gjort och där konstaterar de att lagliga väggar inte ledde till någon minskning av klotter i närområdet, snarare en ökning.  I Malmö och Umeå har de haft lagliga väggar och där har polisen sett ökat klotter i närområdet.

Formuleringarna är identiska med skrivelser som lagts i till exempel Farsta. Är det alltså Moderaterna i Stockholms hållning?

– Det är en gemensam skrivelse som jag tror har lagts i alla stadsdelsnämnder. Vi är starkt negativa till lagliga väggar. Det ligger inte i kärnverksamheten att sponsra en sån typ av verksamhet.

Vad menar du med sån typ av verksamhet?

– Att bygga och bekosta lagliga väggar och sedan att sköta om underhållet.