De nya husen ligger på Hagsätravägen 105, i höjd med infarten Porlabacken. Foto: Sacharias Källdén

Modulhusen i Hagsätra snart klara

Efter två år av överklaganden, nu är modulhusen i Hagsätra snart klara för inflyttning. De fyra husen har plats för 50 familjer.

  • Publicerad 09:37, 3 sep 2019

Nu börjar de nya genomgångsbostäderna för nyanlända bli klara i Hagsätra. Det är fyra hus som byggs i kvadrat med totalt 50 lägenheter och en gemensam gård i mitten. Just nu jobbar man med markarbeten på gården.

Familjerna som ska bo där har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade bostad i Stockholm. De som flyttar in har en individuell etableringsplan, de går kurser i svenska språket och söker arbete, barnen kommer att börja på förskolor och skolor i närområdet. Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS, är hyresvärd och deras medarbetare kommer att finnas på plats dagtid för att stötta de boende.

Det tillfälliga bygglovet för husen i Hagsätra har överklagats till länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, men nu vunnit laga kraft. Inflyttning är planerad till november i år.

Ett tidsbegränsat bygglov gäller i fem år med möjlighet till förlängning med fem år i taget, max 15 år. Under 2019 väntas 1 188 nyanlända anvisas till staden och en ambition från stadens sida är att sprida bygget av modulhus till alla stadsdelar.

Här sänks hastigheten i Farsta och Skarpnäck

Nyheter Hela listan: 52 gator skyltas om Staden fortsätter att se över hastighetsbegränsningarna. På nästa trafiknämnd spikas nya ändringar, bland annat för Söderort.fredag 13/9 15:03