Monika Iham har besökt Stigen, som ligger intill Skogås centrum på Storvretsvägen 60, i 20 års tid. Foto: Claudio Britos/Privat

Mötesplats för psykiskt sjuka stängs

Socialförvaltningen vill snarast inleda en avveckling av Stigen, en träfflokal i Skogås för personer med psykisk ohälsa. " Vi är sköra", säger Monika Iham som har varit på Stigen i 20 år.

  • Publicerad 17:46, 12 feb 2020

Sedan drygt 30 år tillbaka har träfflokalen Stigen i Skogås varit en plats för gemenskap och aktiviteter, öppen för alla med psykiska svårigheter, utan krav på läkarsignatur. Personal och besökare lagar lunch tillsammans varje dag och går på utflykter någon gång i veckan.

Monika Iham har regelbundet besökt Stigen i 20 år.

– Det har räddat mitt liv. Jag var isolerad efter att ha gått in i väggen och fick träffa människor jag inte behövde förställa mig inför. Tack vare Stigen kunde jag komma tillbaka i arbete, säger hon.

Risken: Mer isolerade

Men socialförvaltningen föreslår nu att verksamheten snarast avvecklas, på grund av för lågt deltagande.

– Vi har följt utvecklingen sedan 2013, och trots satsningar på att vidga målgruppen och få fler att komma har besöksantalet bara sjunkit de senaste åren, säger Christine Carlsen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorg på Huddinge kommun.

Statistiken började föras 2013, och då hade Stigen totalt 4900 besök. Fem år senare hade besöken sjunkit till 2040 besökare och år 2019 var siffran 1740. Av de 37 personer som finns med på närvarolistan, är det 12 som regelbundet besöker verksamheten.

Förvaltningen påpekar i ett utlåtande att det finns risk att besökarna blir ännu mer isolerade om Stigen lägger ned, eftersom flera har svårt att resa kollektivt och väljer bort det på grund av låg inkomst. Det är en bild som Monika Iham bekräftar.

– Vi är sköra och ska bli fraktade som hjon till Huddinge. Men vi är låginkomsttagare som inte har råd att köpa SL-kort. Vissa av oss mår så dåligt att vi inte kan åka kollektivt, säger hon.

För att bemöta problemet föreslår förvaltningen samverkan mellan personal på Stigen och övriga verksamheter inom socialpsykiatrin, och att se över möjligheten att bedriva kooperativet i andra lokaler som redan är finansierade inom socialförvaltningen.

Sparar 1,2 miljoner

En avveckling skulle innebära en besparing på cirka 900 000 kronor om året i lönekostnader och 272 000 kronor om året för lokalen, efter att uppsägningstiden gått ut 2022 eller när Huge hittat en ny hyresgäst.

Två tjänster skulle försvinna och en tjänst flyttas till mötesplatsen Fleming i Flemingsberg. Medarbetarna ska ha företrädesrätt till andra liknande tjänster.

– Personalen blir omplacerade som om de vore timanställda vikarier, människor som arbetat i 20 år i verksamheten. Jag har blivit politiskt aktiv, när det är val kommer jag att stå i centrum och berätta hur folk kan göra för att stryka de politiker som varit aktiva i Skogås och Trångsund, säger Monika Iham.

På onsdag ska Socialnämnden fatta beslut i ärendet.