Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm, menar att bussarna glömts bort i bygget av Förbifarten. Foto: Mikael Andersson/Anna Molander

MP-kritiken: Förbifarten kommer skapa fler bussköer

Ingen hänsyn har tagits till busstrafiken i bygget av Förbifart Stockholm. Och jobbigast kommer det bli för Västerort, anser miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP). Men Trafikverket menar att busstrafiken behöver anpassas i takt med att behoven förändras.

  • Publicerad 17:08, 28 jan 2020

Bygget av Förbifart Stockholm pågår för fullt. Slutresultatet ska bli en ny sträcka motorväg som binder samman E4:an, från norr till söder, väster om Stockholm.

Men det kommer bli problem för bussarna som ska gå längs sträckan, menar Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm.

– Det finns inga dedikerade bussfält inplanerade vid av- och påfarterna i Västerort. Det kommer skapa problem för bussresenärerna. Bussarna kommer fastna i köer och då kommer restiderna öka, säger han.

Problematiskt i Vinsta

En plats Tomas Eriksson specifikt pekar ut är Vinsta. Där finns ingen lösning på hur resenärer smidigt ska byta mellan olika trafikslag, menar han.

– Vid tunnelbanan i Johannelund finns det ingen plan för var bussen ska komma upp eller släppa av folk, eller hur ett byte till tunnelbanan ska ske, säger Tomas Eriksson.

Också vid Lovön ser Eriksson svårigheter, där bussfilen på Ekerövägen kommer vara avstängd i tre år under byggtiden. Även där kommer bussarna fastna, menar han.

– Vi vet redan idag att Förbifarten kommer öka biltrafiken i länet, men en vettig busstrafik hade kunnat minska den effekten.

Planer för det här måste tas fram nu, menar Tomas Eriksson, då det kommer bli dyrt att lösa i efterhand.

"Inte tydliga förutsättningar"

Att busstrafiken måste bli smidig håller Peter Huledal, enhetschef för strategisk planering på Trafikverket, med om. Men svårigheten är att förutsättningarna för kollektivtrafiken ständigt förändras.

– I Vinsta har det funnits flera förslag på lösningar, men vi har inte kunnat landa i något eftersom förutsättningarna där inte är tydliga än, säger Peter Huledal.

I Vinsta finns det till exempel planer på att bygga en helt ny stadsdel, vilket kan göra att mängden bussar ökar kraftigt.

– För busstrafikens del handlar det om att fånga upp de förutsättningar som finns på kortare sikt än vad som gäller planeringen av själva Förbifarten. Vi kommer behöva lyssna på synpunkter och anpassa efter hand, säger Peter Huledal.

Busstrafiken studeras återkommande, menar Peter Huledal, men säger att en lösning med dedikerade bussfält i tunnlarna i dagsläget inte är aktuell. På- och avfarter bara för bussar byggs i Skärholmen, men dedikerade körfält har bedömts vara dyrt och inte tillräckligt effektivt.

– Vi ser inte att vi kommer ha en trafik med stående köer. Vi bygger för att trafiken ska flöda igenom och det innebär att bussar inte heller fastnar, säger Peter Huledal.

Status för projektet januari 2020

Lovön

Förstärkningsarbeten avslutas i tunnlarna, bergmassor trasporteras bort och arbetstunnlar asfalteras.

Ekerövägen

Marksprängningarna vid den tillfälliga rondellen vid den blivande trafikplatsen är klara. Bergkrossning pågår. En ny, tillfällig väg anläggs i höjd med Edeby. Det sprängs och borras vid Lindö tunnel på vardagar mellan klockan 10 och 14. Trafik stoppas vid sprängning.

Vinsta

Ledningsomläggning och sprängning vid Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen. Genomslag i tunnlarna har skett, nu finns en sammanhängande tunnel mellan Skattegårdsvägen och Johannelunds tunnelbana. Brunnar, avlopp och ledningar monteras i tunneln.

Visa merVisa mindre

Förbifart Stockholm

Är ett stort infrastrukturprojekt, där en ny motorväg byggs väster om Stockholm och kopplar samman E4:an i norr och söder. Tanken är bland annat att avlasta Essingeleden.

Sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer ska gå under jord.

Vägen ska gå från Häggvik i norr till Kungens kurva i söder, med sex nya trafikplatser ovan jord.

Trafiken väntas kunna börja rulla 2030.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt