MP: Låt förskolan slippa betala skulderna

Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden, anser att besparingarna inom förskolan är nödvändiga. Men MP vill istället skriva av skulderna för att ge förskolorna en nystart.

  • Publicerad 18:30, 7 feb 2018

Under flera år har Huddinges förskolor gått med förlust, då intäkterna har ökat mindre än utgifterna. Därför står verksamheten inför tuffa sparkrav.

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

– Vi måste genomföra åtgärder för att få en ekonomi i balans. Det gäller att hitta en kostym som man långsiktigt har råd med, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Men Miljöpartiets kommunalråd Marica Lindblad tycker att det är orimligt att kräva att förskolorna själva ska betala tillbaka de stora skulderna. Därför har Mp lagt ett förslag om att istället skriva av förskolornas skulder. Det skulle kunna göras genom att omfördela från kommunens reserv, menar hon.

– Problemet är att budgeten har varit för liten i många år. Därför måste man nu lyfta förskolans budget till en realistisk nivå. På det här sättet får de möjlighet till en nystart.

För att de kommunala förskolorna inte ska bli särbehandlade krävs det dock att de fristående förskolorna i så fall kompenseras med ungefär 17 miljoner kronor. Det tycker inte Karl Henriksson är en bra idé.

Kostar 17 miljoner

– Visst skulle vi kunna ta 17 miljoner extra av skattebetalarnas pengar och betala ut till de privata utförarna, men jag tror att det är bättre att vi fokuserar på att få ordning och reda i de kommunala förskolornas ekonomi. Vi väljer att satsa 7,5 miljoner kronor ytterligare på förskolan, det är en viktig satsning som kan göras utan att tumma på kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Både MP och Socialdemokraterna har föreslagit ett ännu större tillskott. Utöver de 7,5 miljonerna som den politiska majoriteten har beslutat om vill MP skjuta till 11,6 miljoner, medan S vill skjuta till 3 miljoner extra.

Personal och förskolechefer har larmat om att det inte går att spara in mer. Men Karl Henriksson tror inte att kvaliteten behöver bli sämre.

– Det pågår ett viktigt arbete med att minimera de negativa effekterna. Att vissa rutiner kan komma att se annorlunda ut framöver betyder inte att det nödvändigtvis blir sämre, det kan också leda till att vi tänker nytt och hittar nya lösningar.