Cyklistgäng. Antalet cyklister ökar i innerstan. Miljöpartiet vill göra hela Götgatsbacken till gång- och cykelväg samt hålla Skeppsbron fri från bilar även efter att Slussen är klar. Foto: Clarence Frenker

MP lovar nya platser åt cyklisterna på Södermalm

Gör hela Götgatsbacken till gång- och cykelgata och förbjud bilar på Skeppsbron, lyder Miljöpartiets senaste förslag för Södermalm.

  • Publicerad 12:30, 6 sep 2018

Den myllrande Götgatsbacken är lika känd för sitt stadsliv som för att vara en plats för ständiga konflikter mellan fotgängare och cyklister. Nu lägger den rödgröna majoriteten i trafiknämnden fram ett förslag för att göra gatan mer attraktiv för båda grupperna.

LÄS ÄVEN Hornsgatspuckeln ska bli lika hett som SoFO

Förslaget går ut på att gågatsdelen (mellan Sankt Paulsgatan och Högbergsgatan) förlängs till hela sträckan mellan Hornsgatan och Noe Arksgränden. Cyklister ska få en egen separerad cykelbana under tak och med mindre nivåskillnader än idag. Gående får en gata helt fri från cyklister. I samma veva frigörs plats för fler uteserveringar och sittplatser.

Förslaget som ska till trafiknämnden innebär även att staden ska utreda om ett körfält i Söderledstunneln mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan kan byggas om till en sluten tunnel för cykeltrafiken. Ett sådant försök skulle kunna ske sommaren 2020 när busstrafiken i Söderledstunneln återgår till Katarinavägen.

Som en del i valrörelsen lägger Miljöpartiet också fram ett eget förslag på att göra Skeppsbron till en permanent bilfri gata även när Nya Slussen är färdigbyggd.

På den plats som frigörs vill partiet gärna se uteserveringar och en ny marknadsplats.

– Vårt förslag ger stora utrymmen för uteserveringar på kajen och utefter fasaderna, men även en fiskmarknad och bibehållen sjöfart, säger Daniel Helldén (MP) i ett pressmeddelande.

Cyklisterna blir fler

Det blir ständigt fler cyklister i centrala Stockholm. Trafikkontoret jämför i femårsperioder för att jämna ut vädervariationer. Under perioden 2014-2018 gjordes 65 800 passager i innerstan jämfört med 61 130 passager 2013-2017. Det är en ökning med 7,6 procent.