MP om EU-migranterna: "Snart kan Rumänien hjälpa till"

Bosättningen med EU-migranter har vuxit från en till två i Skarpnäck. Stadsdelen vill avhysa, men har ingen makt att besluta när så sker. Och en långsiktig lösning landar enligt nämndordförande Ewa Larsson (MP) endast hos Rumänien.

  • Publicerad 09:32, 8 apr 2015

En av boplatserna i Skarpnäcks stadsdel har funnits länge. Men nyligen har ytterligare en dykt upp i närheten i samma skog. Hur många människor som bor där är oklart då varje gång som socialtjänstens uppsökningsteam besökt lägren, har det varit tomt.

Även om de två fasta boplatserna ligger i en skog i Söderort är det staden centralt som bestämmer när polis och kronofogden verkställer avhysningen.

– Polis ser till att lag och ordning följs. Staden ser till att det finns evakueringslokaler och erbjuder sängplatser under kortare period. Det ligger inom mitt ansvarsområde. Och som ordförande i Skarpnäck så stöttar jag min förvaltning när den begär avhysning, säger Ewa Larsson, nämndordförande i Skarpnäcks stadsdel.

Vissa kriterier

Ewa Larsson är även socialborgarråd, och högsta ansvarig för sociala frågor i Stockholm.

Prioriteringen för avhysningar nu, när det finns bäddar som kan ta emot de hemlösa, bestäms efter vissa kriterier.

Bosättningar som ligger nära miljö där barn vistas ligger högst, på grund av problem med nedskräpning, avföring och eldning. Skarpnäcks ­bosättningar ligger i skyddade naturområden, vilket prioriteras lägre.

En del av de åsikter från medborgare som kommer in till stadsdelen, och den här tidningen, gör gällande att de som är svenska medborgare aldrig skulle tillåtas uppföra sig på samma sätt i ett reservat.

Polisiär fråga

Ewa Larsson viftar bort det och säger att ”så är det inte, det är samma regler för alla människor”. Hon ser det som en strikt polisiär fråga där hon som politiker gjort vad hon kan för att erbjuda sociala kopplingar vid avhysning.

Medborgarna ser inte det här som en polisiär fråga. De ser det som en politisk fråga. Hur ska den lösas?

– Polisen är också en politisk organisation. Så det är helt rätt. Det är en politisk fråga.

Men det är dig som folk röstar på och det är politikernas röst folk vill höra, eftersom det här är en politisk fråga.

– Fast polisen är också en politiskt styrd organisation.

Träffat frivilliga

Ewa Larsson sätter stor tilltro till frivilligorganisationer på plats i Rumänien. Hon säger att staden samarbetar med dessa organisationer.

– Jag har träffat dem, jag har lyssnat på dem. Staden kommer att fortsätta stötta civilsamhället. Och jag vill tala om för alla människor att de finns. Vi pratar med kulturförvaltningen. Kan de få hjälp att exponera sin organisation på Kulturhuset
i Stockholm, kanske även på kulturhuset i Skarpnäck så att människor kan få kanalisera sitt engagemang och känsla av vanmakt som vi alla känner när vi ser utsatta människor.

Ewa Larsson ser det inte som att Rumäniens förmåga att ta hand om sina utsatta och fattiga kommer att ta lång tid att förändra.

Hon tror att det finns förutsättningar för att det kan ske inom en snar framtid.

– Det är väldigt många ­organisationer som arbetar med hjälp till självhjälp för fattiga människor. Och de har precis fått mycket pengar från EU för att aktivt arbeta med den akuta fattigdomen.

Så går en avhysning till

Alla stadsdelsförvaltningar informerar fortlöpande till ­socialförvaltningen om var bosättningarna finns i deras område. Socialförvaltningen gör sedan en lista i vilken ordning lägren ska avhysas där exempelvis närhet till ­förskolor och skolor prioriteras.

Avhysningen utförs sedan i samråd med polis och kronofogdemyndigheten. Stadsdelarna har sedan årsskiftet rätt att få ersättning av staden centralt för avhysningar.

12 avhysningar i Söderort

Exploateringskontoret har utfört 12 avhysningar i Söderort under 2013 och 2014 till en total kostnad på totalt 2,1 miljoner kronor.

Kostnaden för en avhysning varierar beroende på boplatsens storlek, hur mycket som ska städas bort, tillgänglighet för fordon med mera.

I januari antog politikerna i staden en policy som i stora drag innebär att fler tillfälliga sovplatser ska ordnas, gemensamma rutiner för avhysningar och samarbeten med frivilligorganisationer för att förbättra situationen i deras hemländer.

Liljeholmskajen ska få utomhuspooler

Nyheter Stort allmänt bad för barn och vuxna Tre badbassänger fyllda med sjövatten – både för barn och vuxna – intill kajen. Marievik ska få stort allmänt hamnbad à la Helsingfors.fredag 19/4 10:00

Bostadsbolagen hårdgranskar svartuthyrning

Bostad ✓Anställt speciella utredare ✓Så många blir av med lägenheten ✓Ny lag kan ge fängelse eller böter Riktade insatser och heltidsanställda som utreder oriktiga hyresförhållanden. Stadens bostadsbolag säger varje år upp hundratals hyreskontrakt till följd av svartuthyrning. Samtidigt kan en ny lag...fredag 19/4 9:00