Grön. Miljö- och klimatfrågor är centralt för allt, menar Ulrika Sandin (MP). Foto: Lisa Halldén

MP: Tänk globalt, men gör det lokalt

Globala klimatfrågor är i högsta grad en lokal fråga. Det menar Ulrika Sandin, gruppledare för Miljöpartiet i Ekerö. – Det är här vi måste göra jobbet, säger hon.

  • Publicerad 16:16, 8 jun 2018

När vi bygger vill vi inte rulla ut villamattor.

En jämlik skola, rätt till hyreslägenheter och bekämpandet av rasism och diskriminering är Ulrika Sandins hjärtefrågor.

Och förstås, miljö- och klimatfrågor. Hon förvånas över att miljöfrågorna är så partipolitiska och är stark kritisk till hur Ekerö kommun förhåller sig till dem.

De nationella klimatmålen har inte brutits ner till lokalnivå och det som görs lokalt ligger på en minimumnivå, menar hon.

– Det finns inget strategiskt miljö- och klimatarbete i kommunen och då går det inte att bygga samhället klimatsmart, om vi inte vet vad vi har att jobba utifrån, säger hon.

Enligt Ekerö kommuns befolkningsprognos ska Ekerö ha 30 500 invånare 2023. Var ska alla bo?

– Vi behöver bygga klimatsmart, i trä och energieffektivt, med solceller på kommunens och Ekerö Bostäders alla tak. Vi vill också värna att vi är en landsbygdskommun, så när vi bygger vill vi inte rulla ut villamattor utan bygga lite tätare och högre där vi redan har bebyggelse.

Hur ska skolsituationen lösas?

– Självklart behöver vi bygga fler skolor, och då ska vi göra det i trä och med solceller. Och så ska vi involvera lärarna i hur de här skolorna ska utformas, för att skapa flexibla lärarmiljöer. Vi måste också jobba för en jämlik skola. Vi måste satsa på elevhälsa. Vi ligger väldigt lågt med antalet kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer jämfört med andra likvärdiga kommuner.

Hur kan de äldre tas omhand?

– Vi behöver bygga fler äldreboende men även trygghetsboende, för att höja livskvaliteten och bryta ensamhet och isolering och ge tillgång till stöd, även om man inte alltid behöver nyttja det. Sedan tror vi på olika former av kollektivboende med gemensamhetsutrymmen och möteslokaler som ger utbyten över generationer.

Hur ska trafiken lösas?

– För att kunna ställa om till ett klimatsmart samhälle behöver vi byta ressätt. Så vi behöver identifiera det som kan vara hinder för att välja kollektivresor och göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafik. Vi tror på att göra infartsparkeringar längre ut i kommunen och anropsstyrd kollektivtrafik. Vi behöver också bygga ut cykelinfrastrukturen i en snabbare takt.

Hur ska kommunen bli bäst i Sverige på integration?

– Vi har ett fantastiskt civilsamhälle som välkomnar med öppna armar och vi har väldigt goda förutsättningar. Men då krävs det att vi löser bostäder för den här målgruppen. Och det är ingen lätt match. Vi har förordat att man hittar fler tillfälliga lösningar. Vi behöver också bygga ut förskolan i snabb takt så att det inte blir en bromskloss för nyanlända att komma igång med sin etablering.

Många kommuninvånare har vittnat om önskan om mer polisnärvaro. Hur möter ni den oron?

– Jag anser att polisen ska göra bedömningen om var deras insatser behövs bäst, det är inte så att den som är mest vältalig och skriker högst ska få polisen. Men totalt sett behöver polisen mer resurser. Men vi behöver också påminna oss om att Ekerö är en av de kommuner där vi upplever högst trygghet i medborgarundersökningar.

Vad ska göras för ungdomarna?

– Satsa på fritidsverksamhet i alla dess former. Kulturskolan ska vara avgiftsfri, det ska inte finnas några trösklar in i den typen av verksamhet. Vi har fått en extra kurator på ungdomsmottagningen och det är jätteviktigt att det permanentas.

Vad väntar för er under valrörelsen?

– Vi kommer ha ett växthus på Ekerö centrums torg och så har vi en lådcykel som vi har som mobil valstuga så vi kan vara på flera platser.

Ulrika Sandin

Ålder: 46 år.

Familj: Man och fyra barn, varav två är bonusbarn.

Bor: Närlunda.

Gör: Biträdande rektor på Röda korsets folkhögskola.

Intressen: Trädgård, cykling och handarbete.

Vi möter politikerna

De kommande veckorna kommer Mälarö Tidning träffa lokalpolitiker inför valet. Från de partier som har mandat i kommunfullmäktige i dag intervjuar vi respektive partis toppkandidat. Har du missat någon finns alla tidigare intervjuer på vår sajt.

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15