PROTEST. Nyanlända protesterar utanför stadshuset i mars förra året. Foto: Leif Oldenburg

MP tvingades rösta emot hjärtefråga

Ända sedan de första nyanlända anlände till Solna hösten 2016 har frågan bränt till i kommunfullmäktige med jämna mellanrum. Så också i måndags kväll.

  • Publicerad 11:27, 9 apr 2019

ARG. Sara Kukka-Salam skämdes över Solnas behandling av nyanlända Foto: Leif Oldenburg

Den här gången var det en motion från socialdemokraterna som höjde känsloläget åtskilliga grader i en annars ganska sömnig församling.

Enligt S-motionen bör nyanlända i Solna erbjudas en individuell prövning när deras sociala kontrakt upphör efter två år.

– Familjer tvingas flytta efter två år och barnen måste lämna sina kamrater i skola och föreningar. Jag skäms över att vi inte vågar ta modiga beslut i den här kommunen, sa socialdemokraternas Sara Kukka-Salam.

S-motionen sammanfaller med en av Miljöpartiets hjärtefrågor i valrörelsen. Samma parti som i dag ingår i det blågröna styret.

– Socialdemokraterna har aldrig lyft den här frågan tidigare. Jag hoppas att motionen inte är ett utslag av politisk cynism bara för att Miljöpartiet har valt att samarbeta med oss i Alliansen, sa moderaternas Arion Chryssafis.

Men helt klart sved det i många miljöpartistiska hjärtan när man nu tvingades rösta emot ett krav som partiet drivit hårt under lång tid. Martin Marmgren var ärlig när han erkände att den politiska verkligheten fick gå före.

– Det är en bra och viktig motion, men vi ingår i ett samarbete och måste kompromissa. Vi kan inte stödja oppositionen bara för att få igenom miljöpartistisk politik, sa han.

I sitt svar på motionen framhåller kommunstyrelsen att det redan i dag sker en individuell prövning enligt socialtjänstlagen. "Det innebär att alla prövas individuellt och på likvärdiga villkor.", skriver kommunstyrelsen.

Det blågröna styret bestående av M, C, L, KD och MP röstade för kommunstyrelsens svar. Även SD gick på kommunstyrelsens linje. Därmed avslogs motionen..

Bosättningslagen

Enligt den statliga bosättningslagen ska kommunerna ta emot ett visst antal nyanlända som har beviljats permanent uppehållstillstånd. Efter två år upphör kommunernas lagstadgade skyldighet.

Fördelningen av nyanlända sker utifrån bland annat kommunens arbetsmarknad, befolkningsstorlek och övrigt flyktingmottagande.

Solna stad har i första hand erbjudit nyanlända tvååriga kontrakt i modulbostäder.

Staden har hittills tagit emot 268 nyanlända under 2016, 307 nyanlända under 2017 och 215 nyanlända under 2018. Stadens åtagande för mottagandet för 2019 uppgår till 126 nyanlända personer. 

Källa: Regeringskansliet och Solna stad.

Stockholm Direkt